Del: - -

Håndværktøj og hvide fingre

Hånd- og armvibrationer kan give såkaldt ”hvide fingre” eller nedsat følesans ved længere påvirkning over tid.

Slående, roterende og vibrerende håndværktøj kan udsætte brugeren for vibrationer i hænder og arme. Det kan for eksempel være slagboremaskiner, slibemaskiner, feincuttere, buskryddere, hækkeklippere, kædesave eller håndførte plæneklippere.

Grænser for vibrationsniveau

Vibrationsniveauet bør være så lavt som muligt. Det skal man tænke over ved indkøb af maskiner. Der er en grænseværdi på 5,0 m/s2, men så må man heller ikke arbejde for længe med den.

Arbejdstilsynets vejledning beskriver for eksempel, at der kun må arbejdes i gennemsnit fire timer med en vibrationsgrad på 3,5 m/s2. Kortvarigt må der dog arbejdes i længere tid om dagen.

Især buskryddere er hårde at arbejde med – undgå at arbejde mere end 1-2 timer dagligt. Husk at vedligeholde maskinerne og brug kun godkendte kæder, klinger og snører i rette dimension.

Handsker kan nedsætte påvirkningen

Man kan få vibrationsdæmpende handsker, men det bedste råd er at undgå at arbejde for længe ad gangen med den slags værktøj.

Husk vedligeholdelse

Alle maskiner og håndværktøj skal vedligeholdes og efterses en gang om året. Hvem har ansvar for det?

Læs også ATs vejledning D6.2-3 om hånd-arm vibrationer.
 


Senest revideret den 8. februar 2022