Del: - -

Gode råd til portører

Vi har her samlet en række gode råd fra forskellige sygehuse og hjælpemiddelcentraler, der kan forebygge muskel- og skeletbesvær. Rådene kan også bruges på plejehjem og lignende.

Serviceassistenter, lagermedarbejdere, portører, håndværkere og andre der arbejder med at håndtere patienter, hjælpemidler, madvogne, iltflasker, linned, vasketøj og lignende har mange løft, træk og skub gennem dagen. Det kan medføre nedslidning.

Det vigtigste råd er: Brug altid tekniske hjælpemidler, hvis det er muligt og arbejd i et roligt tempo.

Håndtering af senge og andre byrder på hjul

Flyt så meget som muligt på hjul.

Store gummihjul kører bedst. Store og tunge vogne og senge skal kunne låses korrekt med foden, så de er lette at styre. Husk at efterse og vedligeholde hjulene, så de altid kører optimalt.

Det er bedre at skubbe end at trække. Ved skub kan kroppens vægt bruges aktivt. Udgangspositionen er skridtstående.

Alt efter, hvordan hjulene er låst i faste stillinger, bruges forskellig teknik, når der skal drejes. Husk altid at skubbe – ikke vride en vogn/seng rundt. Gå eventuelt om på siden og skub i den rigtige retning, inden du fortsætter.

Er du i tvivl om, hvordan hjulene på en seng/vogn låses for at køre rigtigt, så spørg en kollega eller en vejleder.

Vogne bør ikke være højere, end at du kan se over dem. Er de for høje, kan det være en løsning at få motor på, så den kan styres fra siden. Uden motor vil man skulle trække vognen, og det er ikke hensigtsmæssigt.

Arbejdsstillinger

Hvis dine fødder peger i samme retning som næsen, er du næsten sikker på at undgå vrid i kroppen. Læs i øvrigt afsnit om løfteteknik.

Varier arbejdet, så du ikke laver det samme dag ud og dag ind. Rotationsordninger, eller medarbejdere der deles om flere funktioner, er en mulighed, som arbejdspladsen kan tilrettelægge.

Læg mærke til, hvordan dine kolleger arbejder. Aftal med dem, at I hjælper hinanden med at huske at løfte og skubbe rigtigt.

Nedbryd gammel vanetænkning – få nye idéer

Kan arbejdet tilrettelægges anderledes, eller kan arbejdspladsen indrettes på en mere hensigtsmæssig måde? Snak sammen og prøv idéerne af.

Et eksempel fra Rigshospitalet: Personalet kørte ilt- og andre trykflasker på op til 123 kg ud til afdelingerne. Der var mange uhensigtsmæssige bevægelser, når flaskerne skulle læsses og læsses af og sættes på plads. Da der kom fokus på problemet, blev der i stedet etableret ”bomber” til kvælstof uden på afdelingerne.

Nu kører personalet rundt med en lille tankvogn og fylder bomberne op. Vognen til transport af iltflaskerne har fået en lille rampe, så de ikke skal løftes på plads, men hæves med automatik.

- Det skulle vi have gjort for 10 år siden, var medarbejdernes reaktion.


Senest revideret den 13. januar 2023