Del: - -

Inspirationsmateriale: Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat

Morgendagens arbejdsmarked kan komme til at se meget anderledes ud end det, vi kender i dag. Læs her, hvad seks vigtige udviklingstendenser vil betyde for arbejdsmiljøet på netop jeres arbejdsplads.

Hæftet 'Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat' er udsendt af BFA Velfærd og Offentlig Administration i 2018 som et oplæg til en strategisk dialog om fremtidens arbejdsmiljø – i MED-udvalg, SU eller arbejdsmiljøorganisationen og på hele arbejdspladsen.

Hæftet kan med fordel bruges i to trin:

  1. En fælles drøftelse for hele arbejdspladsen.
  2. En strategisk drøftelse i MED-udvalg, SU eller arbejdsmiljøorganisation med afsæt i resultaterne fra den fælles drøftelse.

Seks overordnede temaer

Hæftet præsenterer seks temaer, der allerede er tydelige på mange arbejdspladser, og stiller til hvert tema en række spørgsmål om arbejdsmiljøet, det kan være vigtigt at diskutere.

De seks temaer er:

  1. Hvordan forstår vi mere omskiftelige livsfasebehov? Vores livsforløb og arbejdsliv er blevet mere individualiseret og fragmenteret. Det kan fører til krav om større fleksibilitet på arbejdspladsen - og dermed til at resten af arbejdspladsen er parat til tilpasse sig, bakke op eller dække ind.
  2. Hvordan tager vi de rette hensyn til seniorerne? Arbejdsmiljøet kan have stor betydning for seniorernes tilbagetrækningsalder. Et godt arbejdsmiljø – herunder en god seniorpolitik – er en vigtig nøgle til, at flere har mulighed for at blive længere i jobbet. Men det rejser også dilemmaer ift. de øvrige medarbejdere.
  3. Hvordan tager vi bedst imod den nye generation? De unge kommer med friske øjne og nye stærke kompetencer og forventninger, når det fx gælder teknologi og kommunikation. Men de kan også være mere utålmodige og feedback-krævende end de øvrige medarbejdere.
  4. Hvilken rolle har løsere tilknyttede på arbejdspladsen? Løse ansættelser kan give usikre indtægtsforhold, manglende tryghed i ansættelsen og oplevelsen af iat mangle indflydelse og stå uden for fællesskabet For arbejdspladsen som helhed kan mange løst tilknyttede gøre arbejdsfællesskabet mere uhomogent og ustabilt.
  5. Hvordan samarbejder vi godt med virtuelle kolleger? Sociale relationer udvikler sig anderledes, når de foregår virtuelt og lejlighedsvist, end når man som kolleger ser hinanden i hverdagen. Det kan give udfordringer for både den enkelte og for arbejdspladsen som helhed.
  6. Hvad betyder ny digital teknologi for arbejdsmiljøet? Ny digital teknologi rummer nye spændende muligheder for at løse opgaverne bedre og smartere. Men det rummer også en række arbejdsmiljøudfordringer ift. kerneopgaven, samarbejdet og relationerne på arbejdspladsen.

Senest revideret den 29. maj 2024