Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat

Morgendagens arbejdsmarked kan komme til at se meget anderledes ud end det, vi kender i dag. Det er derfor vigtigt at få drøftet, hvad en række udviklingstendenser vil betyde for arbejdsmiljøet på netop jeres arbejdsplads.

Publikationen præsenterer seks temaer, der allerede er tydelige på mange arbejdspladser, og stiller til hvert tema en række spørgsmål om arbejdsmiljøet, det kan være vigtigt at diskutere.

Denne publikation lægger op til en strategisk dialog om fremtidens arbejdsmiljø – dels i MED-udvalg, SU eller arbejdsmiljøorganisationen, dels på hele arbejdspladsen, fx i en fælles workshop for ledere og medarbejdere.

Fakta om materialet

Type: Værktøj

Målgruppe: Arbejdsmiljøorganisationen, MED og samarbejdsudvalg

Sidetal: 20

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2018

Opdateret dato: 2021

Ansvarlig: Mads Kristoffer Lund