Del: - -

Læs mere om det hybride arbejdsliv

Her på siden sætter vi fokus på nogle af de vigtigste dilemmaer i det hybride arbejdsliv, og hvert tema indeholder dialogspørgsmål til teamet eller arbejdsmiljøorganisationen.

Er sammenhængskraften i fare?

Dette tema handler om det hybride arbejdsliv, og om hvordan vi kan opretholde sammenhængskraften på vores arbejdsplads, hvor vi måske kun sjældent ser hinanden.
Du finder temaet her

Kontrol eller tillid?

Dette tema handler om, hvordan vi kan sikre en balance mellem tillid og kontrol, der giver de hybride medarbejdere frihed, uden at de blive efterladt helt alene på perronen.
Du finder temaet her

Skab balance i de hybride møder

Dette tema handler om, hvordan I kan imødegå den ubalance, som er indbygget i alle hybride møder, hvor nogle deltagere sidder fysisk sammen, mens andre er til stede digitalt.
Du finder temaet her

Skal alle have deres eget skrivebord?

Dette tema handler om, hvad I skal være opmærksomme på, inden I eventuelt afskaffe de private skriveborde. Når flere arbejder hjemme, er der i princippet ikke brug for så mange borde, og pladsen kan bruges til nye og spændende funktioner, eller man kan spare husleje. Men delearbejdspladser kommer ikke uden omkostninger.
Du finder temaet her

Hvad skal vi nu bruge kontoret til?

Dette tema handler om, hvad fælleskontoret skal bruges til, hvis mange arbejder hjemme. Skal vi vende tilbage til rutiner og arbejdsformer fra før coronaen, eller skal vi bruge anledningen til at indrette arbejdspladsen og arbejdet på en helt ny måde?
Du finder temaet her

Hvem arbejder hjemme og hvornår?

Dette tema handler om, hvordan I får det til at hænge sammen, når mange arbejde hjemme en dag eller to om ugen. Det stiller krav til både kommunikation og praktisk logistik, hvis alle ønsker skal imødekommes – samtidig med at arbejdspladsen fungerer effektivt.

Du finder temaet her

Teknologien flytter opgaver

Dette tema handler om konsekvenserne for arbejdsmiljøet, når ny teknologi flytter opgaver - geografisk, mellem faggrupper eller over til borgere og kunder.
Du finder temaet her

Hvornår er du syg?

Dette tema handler om at skabe en dialog om fordele og ulemper ved en kultur, hvor man gradbøjer sygdom. Er det ok at løse nogle opgaver hjemmefra, hvis man er lidt småsløj eller er det en glidebane?
Du finder temaet her

Hvad siger arbejdsmiljøreglerne?

Dette tema handler om de arbejdsmiljøregler som er centrale i forhold til det hybride arbejdsliv.
Du finder temaet her


Senest revideret den 26. februar 2024