Del: - -

Giv jeres hybride arbejdsplads et servicetjek

Den hybride arbejdsplads er relativt ny for mange, så det er nødvendigt at forsøge sig frem, rette til og løbende være i dialog om, hvorvidt de aktuelle aftaler, modeller og løsninger er hensigtsmæssige. Et nyt værktøj giver inspiration til dette.

Dette værktøj lægger op til en dialog om de emner, som især skaber udfordringer i forhold til den hybride arbejdsplads. Og til at komme lidt dybere i dialogen end ”en eller to hjemmearbejdsdage”. Meningen med dialogen er, at den skal lægge op til forsøg der, hvor der er behov for at justere.

Materialet inviterer til dialog om et eller flere temaer, som kan være relevante på jeres hybride arbejdsplads:

  • Sammenhængskraft: Hvad er det vigtigt, at vi er sammen om?
  • Fleksibilitet: Hvor meget plads skal der være til individuelle behov?
  • Tilgængelighed: Hvordan sikrer vi den nødvendige koordinering?
  • Fordybelse: Hvordan undgår vi at skylle fordybelsen ud med badevandet?
  • Tillid: Er du rigtigt på arbejde, når du arbejder hjemmefra?
  • Retfærdighed: Hvem får adgang til goderne på den hybride arbejdsplads?

Værktøjet lægger op til et valg mellem to slags drøftelser, der begge kan munde ud i forsøg af kortere varighed, som tester forbedringer i arbejdsmiljøet.

  1. Drøftelse af et enkelt tema fx på et personalemøde eller afdelingsmøde.
  2. Et dialogmøde hvor flere temaer drøftes samtidig.

Kort om værktøjet

Formål: At bidrage til, at det hybride arbejde på jeres arbejdsplads understøtter et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere.
Målgruppe: Værktøjet kan bruges af en afdeling fx på et afdelingsmøde eller et team.
Varighed: Hvert tema tager cirka 60 minutter at drøfte.
Hvis I vil drøfte flere temaer, kan I finde et forslag til en drejebog til dialogmøde på side 18-19.
Organisering: Forberedelse af dialogen og organiseringen af de efterfølgende eksperimenter kan fx foregå i MED eller AMO og SU – eller i en projektgruppe.

Senest revideret den 26. februar 2024