Giv jeres hybride arbejdsplads et servicetjek

Dette værktøj lægger op til en dialog om de emner, som især skaber udfordringer i forhold til den hybride arbejdsplads. Og til at komme lidt dybere i dialogen end ”en eller to hjemmearbejdsdage”. Meningen med dialogen er, at den skal lægge op til forsøg der, hvor der er behov for at justere.

Værktøjet lægger op til et valg mellem to slags drøftelser, der begge kan munde ud i forsøg af kortere varighed, som tester forbedringer i arbejdsmiljøet.

  1. Drøftelse af et enkelt tema fx på et personalemøde eller afdelingsmøde.
  2. Et dialogmøde hvor flere temaer drøftes samtidig.

Materialet inviterer til dialog om et eller flere temaer, som kan være relevante på jeres hybride arbejdsplads:

  • Sammenhængskraft: Hvad er det vigtigt, at vi er sammen om?
  • Fleksibilitet: Hvor meget plads skal der være til individuelle behov?
  • Tilgængelighed: Hvordan sikrer vi den nødvendige koordinering?
  • Fordybelse: Hvordan undgår vi at skylle fordybelsen ud med badevandet?
  • Tillid: Er du rigtigt på arbejde, når du arbejder hjemmefra?
  • Retfærdighed: Hvem får adgang til goderne på den hybride arbejdsplads?

Fakta om materialet

Type: Værktøj

Emne: Hybridarbejde

Sidetal: 20

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2024

Ansvarlig: Mads Lund