Del: - -

Stil skarpt på hybride udfordringer i arbejdsmiljøet med korte suppleringsark

Seks nye temaark adresserer hybride udfordringer og muligheder på moderne arbejdspladser. I en verden, hvor arbejdet er blevet mere fleksibelt og hybridt end nogensinde før, er det vigtigt at forstå og navigere disse nye arbejdsdynamikker. De seks to-siders ark supplerer kendte BFA-materialer.

Den gode modtagelse på den hybride arbejdsplads

Dette suppleringsark fokuserer på at introducere nye medarbejdere på en hybrid arbejdsplads. Det giver opmærksomhedspunkter til onboarding, når nogle arbejder på kontoret og nogle andre steder fra, og giver strategier til at sikre en vellykket start for den nyansatte.
Du finder suppleringsarket til "Den gode modtagelse her".

 

 

Stærkere sammen på den hybride arbejdsplads

Arbejdsfællesskabet bliver stillet overfor nye spørgsmål på den hybride arbejdsplads: Hvordan arbejder vi godt sammen, når nogle arbejder hjemme og andre med fremmøde? Hvornår er det vigtigt, at vi er fysisk til stede sammen? Dette suppleringsark giver input til dialogen. 
Du finder suppleringsarket til "Stærkere sammen" her.

 

 

Pauser og restitution i det hybride arbejdsliv

Pauser og muligheder for at lade op i løbet af arbejdsdagen er vigtige både for vores trivsel, produktivitet og vores helbred. Derfor er det også at forholde sig til de nye udfordringer for en god pausekultur på på den hybride arbejdsplads. Find hjælp i dette suppleringsark.
Du finder suppleringsarket til "Restituhvafornoget" her.

 

 

Forebyg stress på den hybride arbejdsplads

Forebyggelse af stress handler om at sikre en god balance mellem belastninger og ressourcer. På den hybride arbejdsplads kan der komme andre ressourcer og belastninger til, end man normalt har fokus på, når man forebygger stress. Find inspiration og dialogmetode i suppleringsarket.
Du finder suppleringsarket til "Forstå og forebyg stress" her.

 

Forebyg vold på den hybride arbejdsplads

Det hybride arbejde med sin blanding af arbejde på distancen og på det fælles kontor kommer med udfordringer i forhold til trusler og vold. Det er emnet for dette suppleringsark.
Du finder suppleringsarket til "Værd at vide om arbejdsrelateret vold" her.

 Styrk lederes trivsel og resultater på den hybride arbejdsplads

Den hybride arbejdsplads stiller nye spørgsmål til lederen og kalder på særlige kompetencer. Dette suppleringsark fokuserer på lederens rolle og åbner op for dialoger om lederes trivsel og resultater på den hybride arbejdsplads.
Du finder suppleringsarket til "Styrk lederens trivsel og resultater" her.


Senest revideret den 1. marts 2024

Tilmeld dig nyhedsbrevet