Del: - -

Hybridarbejde og det psykosociale arbejdsmiljø: Vidensrapport fra 2023

Flere medarbejdere og ledere arbejder fleksibelt uden for traditionelle arbejdssteder og -tider, hvilket medfører både række muligheder og nye udfordringer.

Arbejdsmarkedets parter har udgivet en vidensrapport ved DTU, der henvender sig til arbejdsmiljøorganisationer, ledere, samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentanter, MED-udvalg og andre relevante aktører på arbejdspladser, hvor der praktiseres hybridarbejde.

Rapporten indeholder opdateret viden fra 2023 og fokuserer især på erfaringer efter COVID-19-pandemien, hvor hjemmearbejde blev påkrævet under nedlukninger. Den er baseret på forskning, rapporter og hjemmesider, som forfatterne har indsamlet.

Rapporten er opdelt i fem kapitler:

  • Kapitel 1 beskriver nogle af de store forandringer i arbejdet, som vi har oplevet de senere år og sætter tal på forandringen med fokus på fleksibilitet og det hybride arbejde.
  • Kapitel 2 beskriver med afsæt i IGLO-modellen de muligheder og udfordringer, som hybridarbejdet giver.
  • Kapitel 3 præsenterer et overblik og en kort beskrivelse af forskellige tilgængelige værktøjer, guides og gode råd.
  • Kapitel 4 præsenterer forfatternes bud på nye og aktuelle perspektiver på fleksibilitet og hybride arbejdsformer.
  • Kapitel 5 anlægger et samlet syn på hybride arbejdsformer og ser på den nye arbejdsform i et større perspektiv.

Rapporten er udgivet af Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) og Arbejdsmiljørådet og er udarbejdet af et forskerteam ved DTU Management.


Senest revideret den 17. maj 2024