Del: - -

UMV - Undervisningsmiljøvurdering

Ligesom arbejdspladser skal have et godt arbejdsmiljø, så er skoler og uddannelsesinstitutioner også underlagt de samme krav i form af et godt undervisningsmiljø.

Eleverne og studerende på en skole og uddannelsesinstitutioner har ret til et godt undervisningsmiljø, som skal fremme deres muligheder og læring. Det fremgår af ”Lov om undervisningsmiljø” fra 2001.

Det er lederen af uddannelsesinstitutionen, der er ansvarlig for undervisningsmiljøet, mens elever og studerende har pligt til at samarbejde og bidrage til et godt undervisningsmiljø.

Eleverne og de studerende har ret til at vælge to undervisningsmiljørepræsentanter til skolens arbejdsmiljøgruppe (som jo arbejder for at fremme de ansattes arbejdsmiljø). Elever og studerende skal  inddrages i skolens arbejdsmiljøarbejde, når der behandles forhold, der har betydning for deres undervisningsmiljø.

Der skal på den enkelte uddannelsesinstitution udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering (UMV), som vedrører både de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold og det psykiske og æstetiske miljø på skolen.

Undervisningsmiljøvurderingen skal laves efter nogenlunde de samme retningslinjer, som gælder for en arbejdspladsvurdering.  UMV´en skal være tilgængelig på skolen, og den skal indeholde følgende:

  • Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø
  • Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer
  • Udarbejdelse af en handlingsplan, hvoraf det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede  problemer skal løses
  • Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Undervisningsmiljøvurderinger
Undervisningsmiljøet er reguleret af Undervisningsmiljøloven fra 2001, som introducerer begreber som undervisningsmiljørepræsentanter og undervisningsmiljøvurderinger.

Arbejdsmiljøorganisationens rolle
Arbejdsmiljøorganisation eller MED-udvalg får undervisningsmiljørepræsentanterne som medspillere. De skal nemlig deltage i arbejdsmiljøorganisationens møder, når spørgsmål af betydning for elevernes undervisningsmiljø bliver behandlet.


Senest revideret den 29. maj 2024