Del: - -

Træningsforløb med andre har gjort AMO mere proaktiv

Patent- og Varemærkestyrelsens arbejdsmiljøorganisation (AMO) er blevet mere proaktiv og har fået mere tyngde efter at have deltaget i et træningsforløb med andre arbejdspladser. Ved at sætte tid af og prøve værktøj af på sig selv er det blevet nemmere at sætte gang i en tilsvarende proces for de 200 kolleger.

Tom Meltvedt Petersen (th) og Kirsten Kjær Skott (th) fra Patent- og Varemærkestyrelsen til netværksmøde med deres kollega Christina (i midten).

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

- Vi var ikke nået hertil, hvor vi er, hvis ikke vi havde deltaget i det træningsforløb. De input, vi har fået fra materialet, fra underviserne og de andre deltagere har betydet alt. Det kunne vi ikke have læst os til.

Så tydeligt forklarer Tom Meltvedt Petersen, hvad Patent- og Varemærkestyrelsens AMO har fået ud af at deltage i et træningsforløb sammen med to andre offentlige arbejdspladser i begyndelsen af 2023. Træningsforløbet var arrangeret og faciliteret af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA).


Tom Meltvedt Petersen er enhedschef i kundeenheden og formand for arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation (AMO). Han og de fem andre fra AMO ledte sidste vinter efter noget, som kunne gøre organisationen mere proaktiv og synlig. Det faldt tilfældigvis sammen med, at der kom en invitation fra BFA om at deltage i et træningsforløb med henblik på at styrke arbejdsfællesskaber.


- Vi var sådan set velfungerende som AMO, men vi arbejdede altid på bagkant, når noget viste sig. Stress for eksempel. I det her forløb kunne vi se, at vi i fællesskab kunne udvikle os, så vi tilmeldte os med det samme, fortæller Tom Meltvedt Petersen.

Givende at være på kursus med andre AMO’er

Forløbet bestod af tre halve dage på kursus med hjemmearbejde og individuel sparring mellem anden og tredje dag. Målet var at afprøve nogle spil og dialogværktøjer og lave en plan for arbejdspladsens udvikling. Her var det givende, at også andre arbejdspladsers AMO’er deltog.

- Når man er på kursus med andre, bliver man bevidst om, hvor man selv står som AMO, og hvad det er for udfordringer, vi har, forklarer Kirsten Kjær Skott, der er specialkonsulent og arbejdsmiljørepræsentant i Patent- og Varemærkestyrelsens AMO.


Tom Meltvedt Petersen giver et eksempel:

- Vi delte erfaringer på kryds og tværs. En kommune fortalte, at de var i ubalance omkring det sociale. De var så sociale, at de havde svært ved at gå ind i en faglig diskussion af frygt for, at det ville gå ud over den gode stemning. På den måde fik vi eksempler på, hvor vi ikke skulle hen med vores indsats. Det gav en bredere forståelse af værktøjet, forklarer han.

Træning i egen gruppe gav bedre samarbejde

Patent- og Varemærkestyrelsen afprøvede værktøjet på sig selv. Det gjorde de på en fælles AMO-dag ude af huset.

- Vi kom ud af vores vante rammer og tog os tid til at fokusere og få et fælles sprog til at tale om ting, vi ikke havde været så opmærksomme på før. Vi fik overblik over vores egne balancer og ubalancer i fællesskabet. Det er et vildt stærkt sted at starte. Det har gjort vores samarbejde meget bedre, og gjort det nemmere at udbrede efterfølgende,” siger Tom Meltvedt Petersen.

- Vi har lært hinanden bedre at kende og fået mere tillid til hinanden, supplerer Kirsten Kjær Skott.

Mod på at udbrede værktøjet til kollegerne

Den konkrete erfaring på egen krop gav AMO mod på at udbrede det til deres kolleger.

- Det har givet AMO en tyngde og relevans, som vi ikke havde tidligere. Vi gik til direktionen og forklarede, hvorfor vi skal bruge det her forskningsbaserede værktøj. Og vi fik fire timer på vores personalekonference i sidste uge, hvor vi fik 200 medarbejdere til at arbejde med værktøjet, fortæller Kirsten Kjær Skott.

- Vi skabte initiativet på baggrund af de mange input på kurset. Uden kurset, havde vi ikke kunnet gennemføre konferencen med samme kompetence og berettigelse, tilføjer Tom Meltvedt Petersen.

Nu skal AMO samle op på de idéer, der kom frem på konferencen, og også her kan de trække på det værktøj, de har lært så godt at kende. AMO’s ønske om at blive mere proaktiv og synlig er dermed gået i opfyldelse.


Senest revideret den 29. maj 2024