Del: - -

Positive pejlemærker for et godt psykisk arbejdsmiljø

Der er brug for positive pejlemærker, hvis jeres arbejdsplads skal opbygge, bevare eller udbygge et godt psykisk arbejdsmiljø. Få inspiration og overblik her.

Det overordnede positive pejlemærke for dig er selvfølgelig, at du er glad for dit arbejde, er engageret i opgaverne, og føler at du skaber nyttige resultater. De øvrige pejlemærker er en samling af årsager til, at dit psykiske arbejdsmiljø er godt.

I listen herunder har vi samlet nogle af dem, der konkret har med arbejdet og varetagelsen af dine daglige opgaver at gøre.

 • Du bliver hørt, for eksempel hvis du kommer med forslag, og du kan selv være med til at bestemme i hvilken rækkefølge, du løser opgaverne. Du har også mulighed for flekstid.
 • Du føler, at du trygt kan gå til din chef eller en kollega for at få hjælp til at løse et problem i forbindelse med arbejdet. De vil finde det naturligt at støtte dig og du vil ikke føle dig flov over ikke selv at kunne klare opgaven.
 • Du finder dit arbejde meningsfuldt, altså at arbejdet skaber en relevant merværdi for dig og arbejdspladsen.
 • Du har generelt tid til at løse opgaverne. Et stort arbejdspres kan opleves positivt, hvis tingene lykkes og opgaverne bliver løst tilfredsstillende. Det kan også være svært at undgå kortere perioder med et arbejdspres, som du oplever negativt. Det vigtige er, at disse perioder er undtagelser - ikke hovedreglen.
 • Du har en klar beskrivelse af, hvad dit job går ud på, og hvilke forventninger arbejdspladsen har til, hvilke opgave du skal løse, giver sikre rammer om dit arbejdsliv. Det betyder naturligvis ikke, at jobbeskrivelsen og opgaverne ikke kan ændre sig, men det skal beskrives, hvad der forventes af dig nu.
 • Du føler, at du får tilstrækkeligt med efteruddannelse og oplæring til at følge med i udviklingen i dine opgaver. Hvis du arbejder inden for et område, hvor regler eller teknologi hurtigt ændrer sig, kan det være nødvendigt med udvikling af dine kvalifikationer, så du fortsat kan løse dine opgaver. Det kan også være uddannelse eller oplæring, som kan kvalificere dig til at løse nye opgaver.
 • Din og kollegernes arbejdsindsats bliver anerkendt. Når du gør en ekstra indsats, bliver det også påskønnet af dine kolleger og overordnede.
 • I løser de faglige konflikter, uden at de bliver personlige. Vi har alle brug for fagligt modspil. Saglige konflikter kan være sunde, hvis de ikke udvikler sig til personlige konflikter og magtkampe.
 • I har tillid til hinanden og kan give og tage imod konstruktiv kritik. Tillid er en forudsætning for, at I kan yde jeres bedste.
 • I har fælles værdier for jeres faglige- og sociale fællesskab. I mener det samme, når I taler om tillid, effektivitet og medansvar. Det gælder både kollegerne imellem og mellem medarbejdere og ledelse.
 • I er enige om et sæt spilleregler. I har nogle formulerede spilleregler for, hvordan I omgås. Det kan f.eks. handle om den måde I giver kritik på, at I ikke accepterer sladder, og at I har pligt til at hjælpe en kollega, som ikke trives. Spillereglerne kan også inddrage chefer.

Senest revideret den 29. maj 2024