Del: - -

Rutiner

Dette afsnit handler dels om sikre arbejdsrutiner og dels om hvorfor vi stikker os.

Årsagen til stikuheld er imidlertid ikke altid usikker arbejdsrutine. Derfor handler det også om vanskelige arbejdsforhold og mangel på mere sikre hjælpemidler og instrumenter.

Indhold

Sikre arbejdsrutiner
Du kender ikke altid en patients smittestatus. Du skal derfor beskytte dig mod stikuheld og udsættelse for blod og andre smittefarlige vævsvæsker, uanset hvem patienten er. Det betyder også at sikker arbejdsteknik, brug af handsker, god håndhygiejne m.m. lettere bliver rutine.

Personlige værnemidler
Du kan også blive smittet ved at få blod på åbne rifter, på slimhinder og i øjne. Det er derfor vigtigt, at du bruger personlige værnemidler.

Derfor stikker vi os
Undersøgelser af stikuheld har vist, at der ofte er flere medvirkende årsager til, at uheldet sker. Det følgende er derfor en grov opdeling.

Vanskelige arbejdsbetingelser
De nedenstående typer uheld skyldes hovedsageligt vanskelige arbejdsbetingelser, men usikre arbejdsteknikker kan også spille ind i nogle af dem.

Usikre arbejdsteknikker
De her beskrevne typer uheld skyldes hovedsageligt usikre arbejdsteknikker, men vanskelige arbejdsbetingelser spiller også ind i nogle af dem.


Senest revideret den 29. maj 2024