Del: - -

Derfor stikker vi os

Undersøgelser af stikuheld har vist, at der ofte er flere medvirkende årsager til, at uheldet sker. Det følgende er derfor en grov opdeling.

Årsager til stikuheld: 

 • Usikre arbejdsteknikker
 • Vanskelige arbejdsbetingelser
 • Mangel på mere sikre instrumenter og hjælpemidler

Usikre arbejdsteknikker

Uopmærksomhed er medvirkende årsag til mange stik- og skæreskader. Typiske årsager til skader:

 • Kanyleboksen er overfyldt eller hullet er for lille
 • Man bruger fingre i stedet for instrumenter
 • Stik ved opsamling af brugt instrument
 • Stik ved adskillelse af instrument
 • Stik forårsaget af kollega

Vanskelige arbejdsbetingelser

Typiske årsager til skader:

 • Urolige patienter
 • Akutte procedurer, hvor der skal handles hurtigt
 • Ringe plads i operationsfeltet eller dårlig oversigt
 • Manglende erfaring

Instrumenter som er årsag til stikuheld

Under operationer og andre indgreb, hvor der sutureres (syes), er det suturnålene, man stikker sig på i langt de fleste tilfælde. Også skalpeller, stålwirer og knoglefragmenter er årsag til mange uheld.

Langt de fleste uheld i andre situationer forårsages af injektionskanyler, blodprøvetagningskanyler, kanyler fra PVK og arteriepunkturkanyler. Andre eksempler er lancetter og insulinkanyler. I de senere år er der kommet en række mere sikre instrumenter på markedet og krav vedr. brug af sikkerhedsinstrumenter.  Derfor vil man nok se en forandring i årsagerne til stikuheld fremadrettet. Se mere under sikre arbejdsrutiner.


Senest revideret den 29. maj 2024