Del: - -

Sikre arbejdsrutiner

Du kender ikke altid en patients smittestatus. Du skal derfor beskytte dig mod stikuheld og udsættelse for blod og andre smittefarlige vævsvæsker, uanset hvem patienten er. Det betyder også at sikker arbejdsteknik, brug af handsker, god håndhygiejne m.m. lettere bliver rutine.

Ved at overholde disse forholdsregler medvirker du også til at beskytte patienterne mod smitte med bakterier og virus fra patient til patient og fra personalet. 

Generelle rutiner  

Udover nedenstående råd og eksempler er der en lang række specielle procedurer og instrumenter, som vi ikke kan medtage her. Dem må I gennemgå på jeres egen arbejdsplads og prøve at optimere sikkerheden ud fra samme grundprincipper, som er beskrevet her.                  

Forberedelsen

 • Sørg for at have alt hvad du skal bruge klar og indenfor rækkevidde.
 • Placer kanyleboksen umiddelbart ved siden af patienten/procedurestedet.
 • Vær sikker på, at der er plads i kanyleboksen.

Under brugen

 • Hold altid hånden bag nålen under hele proceduren.
 • Koncentrér dig.
 • Skil ikke instrumenter med fingrene.
  Anvend den takkede rille eller hullet i kanyleboksens låg til at få kanylen skruet af, hvis det er nødvendigt f.eks. efter a-punktur eller insulinindgift eller brug en tang eller pean.
 • Sørg for god kommunikation med kollegaerne, hvis I er flere om en procedure. Alle skal vide hvem, der gør hvad. Pas på ikke at stikke din kollega.
 • Få assistance til proceduren på urolige patienter.

Efter brug

 • Efter brug skal kanyler og andre skarpe engangsinstrumenter direkte fra patient til kanyleboks UDEN mellemstationer.
 • Sæt ALDRIG hætten på kanylen.
 • RYD OP efter dig. Vær sikker på at alle skarpe instrumenter er korrekt kasseret i kanyleboks.
 • Saml tabte eller glemte instrumenter op med tang eller lignende –ikke med fingre.
 • Klem aldrig affaldsposer sammen med hænderne

Generelt

Instrumenter der giver risiko for stikuheld skiftes ud med sikkerhedsinstrumenter hvor det er muligt (se også afsnit om sikkerhedsinstrumenter).

Specielt ved operative indgreb

Forberedelsen

 • Opret en sikker zone (neutral zone) til skarpe instrumenter. Det kan for eksempel være et særskilt assistancebord. I stedet for at kirurgen og operationssygeplejersken rækker instrumenterne direkte til hinanden, lægger de på dem på bordet, hvor den anden selv samler dem op. 

Under operationen

 • Sørg for, at der er så få hænder ad gangen i operationsfeltet som muligt.
 • Brug konsekvent instrumenter frem for fingre hvis muligt. F.eks. pincet til at placere nål i nålehold og til at holder sårrande under suturering, sårhager og andre instrumenter til at holde operationsfeltet åbent, pean til at fjerne knivsbladet fra skalpellen, instrumenter til at fiksere knoglefragmenter under osteosynteser m.m.
 • Vær varsom med palpation i dybden når der samtidig er skarpe instrumenter eller knoglefragmenter i operationsfeltet.
 • Sørg for god kommunikation med kollegaerne. Sig ”kniv, ”nål” eller andet, når du placerer instrumentet på assistancebordet.
 • Brug stumpe instrumenter, hvor det på nogen måde er muligt. F.eks. stump saks til at dissekere og stumpe suturnåle til at sy.

Senest revideret den 29. maj 2024