Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Branchevejledning om arbejdspladsens opgaver i forbindelse med arbejdsulykker.

Hent vejledningen her
Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker undervisnings- og forskningssektoren

Branchevejledning om arbejdspladsens opgaver i forbindelse med arbejdsulykker.

Hent vejledningen her
Del: - -

Alle arbejdsulykker skal anmeldes. Læs her hvordan

Arbejdsulykker SKAL anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag. Det siger loven. En korrekt anmeldelse er nødvendig for, at den skadelidte kan få erstatning – og for at arbejdspladsen kan lære af ulykken og forebygge, at den sker igen.

Arbejdsgiveren skal anmelde

Det er arbejdsgiverens pligt til at anmelde arbejdsulykker og forgiftninger, hvis en medarbejder er ude af stand til at udføre sit sædvanlige arbejde, dvs. er arbejdsudygtig mindst én dag ud over dagen, hvor ulykken sker.

Arbejdsgiveren skal desuden anmelde arbejdsulykker i form af arbejdsrelateret fysisk vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, såfremt ulykken er relateret til arbejdet, og den har medført arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen.

I begge tilfælde skal ulykken anmeldes senest 14 dage fra første fraværsdag.

Skadelidte kan også selv anmelde

Den skadelidte har også selv mulighed for at anmelde ulykken til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis arbejdsgiveren ikke kan eller ikke vil anmelde skaden. Det skal som hovedregel ske inden for 1 år efter skaden, men der kan ud fra særlige kriterier gives dispensation, hvis skaden først anmeldes senere.

Anmeldelse nødvendig for erstatning

Hvis ulykken ikke bliver anmeldt, kan man som skadelidt medarbejder ikke få erstatning eller betaling af udgifter som følge af ulykken. Det er derfor vigtigt, at alle ulykker bliver anemeldt korrekt.

Samtidig skal skadelidte have en kopi af anmeldelsen af sin arbejdsgiver, så skadelidte har dokumentation, for at ulykken er anmeldt og anmeldt rettidigt. Når anmeldelsen er oprettet, modtager den skadelidte dokumentationen i sin e-Boks.

Sådan skal I anmelde arbejdsulykker

Lov om arbejdsskadesikring kræver, at alle arbejdsulykker anmeldes digitalt via Arbejdstilsynets og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fælles anmeldesystem EASY på virk.dk.

Nogle kommuner, regioner og statslige styrelser bruger dog andre it-systemer, som automatisk sender de nødvendige data videre til EASY. Tjek jeres interne retningslinjer for, hvordan det foregår hos jer, og hvilke procedurer I skal følge.

Når I anmelder via EASY (eller jeres interne it-system), bliver I automatisk bedt om alle oplysninger, som er nødvendige for, at modtagerne kan behandle anmeldelsen. Det giver den hurtigste sagsbehandling til gavn for alle parter.

EASY sender automatisk anmeldelsen til de rigtige modtagere. Det er arbejdsgiverens forsikingsselskab, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet.

Vejledning til selve anmeldelsen

For at anmelde skal I skal logge ind på EASY via virk.dk ved hjælp af virksomhedens NEM-id og en medarbejdersignatur: 

Første gang I anmelder en arbejdsulykke, er der et par ting, I skal huske. Se hvilke i videoen.

Læs mere hos Arbejdstilsynet

Hos Arbejdstilsynet kan I læse mere om reglerne for anmeldelse og dokumentation af ulykker, om brugen af EASY og om metoder og værktøjer til at analysere og forebygge ulykker.

Læs mere

Branchevejledningen 'Forebyggelse og håndtering af ulykker' er en grundig indføring i regler og metoder til arbejdet med ulykker på jobbet. Vejledningen er udarbejdet i to versioner:


Senest revideret den 29. maj 2024