Del: - -

Personlige værnemidler

Du kan også blive smittet ved at få blod på åbne rifter, på slimhinder og i øjne. Det er derfor vigtigt, at du bruger personlige værnemidler.

Brug personlige værnemidler konsekvent

Handsker
Brug altid handsker, hvis der er risiko for, at du får blod eller andet smittefarlig materiale på hænderne. Det gælder f.eks. ved anlæggelse af perifert venekateter (PVK). Ved operationer og andre procedurer med stor risiko for rifter eller hul på handsken kan du anvende 2 par handsker. Undersøgelser tyder på, at handskerne også nedsætter den mængde blod, du kan blive udsat for ved stikuheld, fordi blodet tørres af i handsken.

Maske og øjenbeskyttelse
Anvend altid maske og øjenbeskyttelse, hvis der er risiko for sprøjt med blod eller anden smittefarlig væske i ansigtet. Almindelige briller er ikke nok.

Overtrækskitler
Brug passende overtrækskitler, hvis der er fare for, at kitlerne bliver forurenet med smittefarlige vævsvæsker.

Vandtætte plastre
Hvis du har sår eller rifter på hænderne, bør du dække dem med vandtætte plastre og være ekstra påpasselig med at bruge handsker.


Senest revideret den 29. maj 2024