Del: - -

Vanskelige arbejdsbetingelser

De nedenstående typer uheld skyldes hovedsageligt vanskelige arbejdsbetingelser, men usikre arbejdsteknikker kan også spille ind i nogle af dem.

Urolige patienter

Det sker jævnlig at patienten foretager en pludselig bevægelse midt i f.eks. blodprøvetagning eller i forbindelse med en injektion. Det kan f.eks. dreje sig om konfuse og dårlige patienter, børn eller patienter der på grund af smerte eller nervøsitet trækker armen til sig. Det er en meget hyppig årsag til stik i forbindelse med f.eks. blodsukkermåling, a-punktur, anlæggelse af PVK, blodprøvetagning og ved injektioner og lokalbedøvelse.

Akutte procedurer, hvor der skal handles hurtigt

Når tingene skal gå stærkt og hvor der handles hurtigt, kan det være svært at have sin fulde opmærksomhed på proceduren og dermed nålen. Dette forhold er en typisk uheldsmekanisme, når der lægges PVK og tages a-punktur på meget dårlige patienter.

Ringe plads i operationsfeltet og dårlig oversigt

Ringe plads og dårlig oversigt i operationsfeltet er en typisk årsag til uheld ved mange kirurgiske procedurer. Det gælder også for jordemødre under suturering (syning) i vagina efter fødsel. De vanskelige arbejdsbetingelser er en hyppigt medvirkende årsag til, at man stikker assisterende kollegaer.

Manglende erfaring

Det hævdes, tit at det er de uerfarne, de studerende og de nyuddannede, som er mest udsat for uheld. Selvom manglende erfaring i en procedure bestemt kan være medvirkende til et uheld, er det dog ofte erfarne folk, der stikker sig. F.eks. er det de erfarne kirurger, der oftest stikker sig. Dette skyldes formentlig det simple faktum, at det er dem, der udfører de fleste og mest krævende operationer og dermed oftest er i risiko for uheld. Man kan sige at ”Uheldet følger nålen”.


Senest revideret den 29. maj 2024