Del: - -

Usikre arbejdsteknikker

De nedenstående typer uheld skyldes hovedsageligt usikre arbejdsteknikker, men vanskelige arbejdsbetingelser spiller også ind i nogle af dem.

Uopmærksomhed   

Uopmærksomhed spiller hyppigt ind i alle former for stikuheld. Ofte er årsagen, at man foretager sig flere ting på én gang. F.eks. vender sig mod en kollega for at give en besked eller for at tage noget fra dropvognen og derved flytter blikket fra det skarpe instrument, som man så stikker sig på. 

Påsætning af hætte på kanylen efter brug

En helt klassisk årsag er påsætning af hætte efter brug, skønt det har været frarådet i årevis og nu er en forbudt arbejdsteknik. Uheldet sker, fordi man stikker sig i fingeren, når man rammer forbi med nålen eller nålen går igennem hætten. Det er fortsat en af de vigtigste årsager til stikuheld på a-punkturkanyler, injektionskanyler og blodprøvekanyler.

Opsamling af brugt instrument

Uheldet sker, når man samler f.eks. en kanyle eller en lancet op, som midlertidig er lagt på et bord eller f.eks. i en papkapsel.  

Adskillelse af instrumenter

Mange stikker sig, når de med hænderne f.eks. adskiller kanyler fra sprøjter eller plastikhylsteret til blodprøvetagning.

Stik ved kassering af skarpe instrumenter i kanyleboks

Det skyldes ofte, at kanyleboksen er overfyldt. Derved stikker man sig på instrumenter, der stikker op fra boksen eller på instrumentet, man skal kassere. Kan også skyldes, at hullet er lille og at det derfor er svært at kassere større instrumenter som f.eks. ”sommerfugle”kanyler og stiletter fra PVK.

Brug af fingre frem for instrumenter

Brug af fingre i stedet for instrumenter er en af de hyppigste medvirkende årsager til stik under operationer og procedurer, hvor der sutureres (syes). Det sker f.eks. ved, at man bruger fingrene til at sætte suturnålen i nåleholder, til at føre eller gribe nålen eller til at støtte vævet, mens man syer. Stik på knoglesplinter sker typisk, når man støtter knoglefragmenterne med fingrene, eller når man skal mærke blindt i operationsfeltet. Ofte skyldes det, at sundhedspersonalet ikke mener, at der er instrumenter, som er praktiske at bruge som alternativ.

Stik på brugte, efterladte instrumenter

Stik på efterladte instrumenter sker, når læger eller andet sundhedspersonale ikke kasserer brugte instrumenter korrekt, men efterlader dem f.eks. i patientens seng, i en kittellomme eller smider dem i en almindelig skraldespand. Dette er desværre en hyppig årsag til stik blandt plejepersonale, rengøringspersonale og medarbejdere i vaskerierne.

Stik forårsaget af kollega

En stor del af stikuheld er forårsaget af kollegaer. Årsagen kan være glemte instrumenter eller at kirurgen stikker assistenten, når begge har hænderne i operationsfeltet. Det sker også typisk, når man rækker instrumenter til hinanden eller fordi man rammer hinanden, fordi man står tæt sammen og pladsforholdene er dårlige. Det kan også skyldes uopmærksomhed.

Andre eksempler

  • Stik i tommelfinger under injektion, fordi nålen går igennem hudfold, der fikseres med venstre hånd.
  • Stik på nål der går gennem navlesnor under udtagning af navlesnorsblod.
  • Stik på kanyle under forsøg på at sprøjte blod gennem gummiprop på blodprøveglas.

Senest revideret den 29. maj 2024