Del: - -

Det giver pote i Køge at tale om arbejdsmiljø på alle niveauer

Køge Kommunes MED-aftale fra 2022 sætter arbejdsmiljøet på dagsordenen i alle MED-udvalg fra top til bund. Det giver mere struktur, bedre indsatser og tættere kontakt til medarbejderne om at styrke sikkerhed og trivsel.

Velfærdsforvaltningen var den første i Køge Kommune, der i 2022 holdt temadag for alle ledere og medarbejderrepræsentanter om den nye MED-aftale

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Arbejdsmiljøgrupperne (dagligt kaldet TRIO’erne) i Sygepleje og Hjemmepleje i Køge Kommune kan ikke længere være i tvivl om, hvad de skal lave. De har for eksempel fået en bunden opgave af deres lokale MED-udvalg (LMU) om at få flere medarbejdere til at registrere krænkelser.

Det er et resultat af en mere systematisk måde at drøfte arbejdsmiljø på i hele organisationen. Metoden er detaljeret beskrevet i den nye MED-aftale, som blev taget i brug i april 2022 og lanceret på et stormøde i forvaltningen samme forår. Se aftalen her.

Læs også, hvordan kommunens Børne- og Uddannelsesforvaltning lancerede MED-aftalen med oplæg fra BFA’s besøgsteam i artiklen: Køge Kommune stiller skarpt fokus på arbejdsmiljøet i ny MED-aftale

FAKTA: HVAD ER EN MED-AFTALE?

MED står for medindflydelse og medbestemmelse. Alle kommuner og regioner har en lokal MED-aftale, der definerer hvordan arbejdsgivere og medarbejdere samarbejder om blandt andet arbejdsmiljøet. Den lokale MED aftale skal beskrive, hvilke MED-niveauer der udfører hvilke strategiske og operationelle opgaver.
 
Læs mere om MED-samarbejdet i artiklen 'Sådan indgår arbejdsmiljøet i SU- og MED-samarbejdet'

Arbejdsmiljø vægter lige så højt som budgettet

Aftalen sætter arbejdsmiljøet på dagsordenen i alle MED-udvalg fra Hoved MED (HMU) til Forvaltnings MED (FMU) til Lokal MED (LMU). Tidligere var det kun HMU, der skulle have den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Nu er det alle. Desuden er arbejdsmiljøgrupperne blevet en integreret del af MED-strukturen under LMU’erne.

”Det var et fælles ønske at give arbejdsmiljøet mere vægt, så det er på niveau med de andre ting, der drøftes i MED-strukturen. Det har i hvert fald sat gang i nogle udmærkede ting, som for eksempel en mere offensiv registrering af voldsepisoder,” siger Solveig Jakobsen, der er arbejdsmiljøleder i kommunen.

Aftale der er lige til at gå til

Tine Johnsen er begejstret for den nye aftale. Hun er social- og sundhedsassistent i Sygepleje og Hjemmepleje, tillidsrepræsentant og næstformand i LMU, samt medarbejderrepræsentant i både FMU og HMU. Hun har været i et eller flere MED-udvalg siden 2015. Så hun kender både den gamle og den nye aftale indefra.

”Lederne er blevet meget mere engagerede i arbejdsmiljøet. Der er altid noget på spil med arbejdsmiljøet, men fokus har tit været på noget andet og mere praktisk. For eksempel ved omstrukturering har det handlet om, hvem henter nøglerne og gør dit og dat. Men nu er vi nødt til også at snakke om, hvad det gør ved trivslen,” siger hun.

Et bilag til aftalen beskriver, hvordan der skal arbejdes med arbejdsmiljø på de forskellige niveauer.

”Det er meget brugbart og nemt at gå til, hvor det tidligere var enormt diffust og ikke så fokuseret. Og så var der alt for langt mellem HMU og LMU,” siger Tine Johnsen.

Drøftelser går både opad og nedad i organisationen

Tilbage til eksemplet fra før. FMU i Velfærdsforvaltningen havde den årlige arbejdsmiljødrøftelse i foråret 2023. De tog udgangspunkt i de temaer, der havde været oppe i HMU samt tendenser fra trivselsundersøgelsen, der gennemføres hvert andet år. Et af temaerne var krænkende adfærd, som mange i Sygepleje og Hjemmepleje oplever.

”Vi havde en kampagne om at forebygge krænkelsesadfærd for et par år siden. Nu kan vi se på vores data fra trivselsundersøgelsen, at det er nødvendigt at fortsætte indsatsen. Det virker mere forpligtende at tale om det, når det hele tiden skal på dagsordenen. Vi har fået en bedre struktur for den måde, vi arbejder med det på,” siger Bjarne Andersen, der er direktør for Velfærdsforvaltningen og dermed også formand for FMU.

Sygepleje og Hjemmeplejes LMU gjorde FMU opmærksomme på, at mange medarbejdere bare ’finder sig’ i krænkelser uden at anmelde det. Derfor kommer registreringer nu ud som en bunden opgave nedad i systemet.

Samtidig har FMU planlagt en supplerende arbejdsmiljøuddannelse om belastningspsykologi, og hvordan man håndterer krænkelser. Det bliver en temadag, hvor alle LMU’er, TRIO’er og arbejdsmiljørepræsentanter i Velfærdsforvaltningen skal deltage.

Eksemplet viser, hvordan viden og beslutninger både kan gå op og ned i systemet. Men Bjarne Andersen foretrækker faktisk, at det kommer nedefra.

Mere struktureret kontakt til medarbejderne

”Næste år vil vi indsamle input fra LMU’erne. Jeg tror meget på strukturen, men vi skal ikke tro, at vi alene på forvaltningsniveau ved, hvad der rør sig. Det er mig meget på sinde, at det ikke bliver direktør og FMU, der sætter dagsordenen. Vi skal støtte de lokale initiativer. De ved, hvor skoen trykker, og vi skal se, om der lokalt viser sig nogle temaer, vi kan gøre fælles,” siger forvaltningsdirektøren.

Formanden for Sygepleje og Hjemmeplejes LMU, driftsleder Michael Thamdrup, deler den holdning. Der er otte distrikter i afdelingen og dermed også otte TRIO’er under LMU’en.

”Det fungerer godt, at vi både rapporterer opadtil og nedadtil. Vi spiller hinanden gode. I LMU får vi kigget meget på tværs af distrikterne og ser, hvor vi kan lære af hinanden,” siger han og tilføjer, at det er hans indtryk, at TRIO’erne altid har været gode til at udveksle erfaringer blandt andet på en årlig temadag for alle distrikternes arbejdsmiljørepræsentanter.

Nu er der bare en mere struktureret opfølgning i organisationen.

Heidi Laursen er social- og sundhedsassistent, arbejdsmiljørepræsentant og medlem af samme LMU. Hun fortæller, hvordan hun også bærer dagsordenen ud blandt sine kolleger.

”Jeg vil gerne være stemmen fra gulvet. Alle får referater fra LMU, men jeg fortæller også om vores arbejde på personalemøderne, og jeg spørger, om der er nogen, der har ønsker til, hvad vi skal tage op. LMU og arbejdsmiljøet er kommet mere ind i vores dagligdag,” siger hun.

Holder TRIO’erne til ilden

Heidi Laursen og Tine Johnsen er begge glade for, at LMU er blevet mere aktive i forhold til TRIO’erne.

”Alle TRIO’er skal gennemgå deres arbejde og beskrive det for LMU nu. Det er et wake-up-call, for hvad er det egentlig, vi har snakket om? Vi har desværre haft eksempler på, at resultatet af trivselsmålingerne blev holdt hemmelig for medarbejderne. Nu skal TRIO’en aktivt evaluere og inddrage medarbejderne og vise det for LMU,” siger Tine Johnsen.

Hun forsvarer TRIO’erne med, at de ofte har stor udskiftning, at de nye har manglet uddannelse, og at det kan gøre det svært at få en produktiv TRIO-gruppe.

”Der har tit siddet tre eller fire og snakket om de forkerte ting, men de har heller ikke haft redskaberne. Nu ved de, hvad de skal arbejde med,” siger Tine Johnsen.

Tror på bedre kultur, der kan fastholde medarbejdere

Den nye MED-aftale er ikke blevet evalueret endnu, men alle de kilder fra Køge Kommune, som vi har talt med, har store forventninger.

”Jeg tror på, at et øget fokus på arbejdsmiljø kan være med til at fastholde de medarbejdere, som vi mangler,” siger arbejdsmiljørepræsentanten Heidi Laursen.

”Budgetterne fylder meget på dagsordenen lige nu, men hvis vi ikke har fokus på trivsel, så kommer det også til at betyde noget for, hvordan vi får økonomien til at hænge sammen,” vurderer velfærdsdirektøren Bjarne Andersen.

”Jeg tror på, at det påvirker hele kulturen. At det med arbejdsmiljøet bliver mere interessant, når vi gerne vil høre om det, når den enkelte for eksempel bliver krænket. Alle vil jo gerne have et godt arbejdsmiljø,” siger tillidsrepræsentanten, Tine Johnsen.

Få hjælp fra BFA

Har I selv brug for at sætte mere system i det forebyggende arbejde? Så er der masser af inspiration og hjælp at hente i BFA.

Har I udfordringer med ergonomi, krænkende handlinger eller ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder, kan I få hjælp til at sætte gang i indsatser, der også fremmer jeres systematiske arbejdsmiljøarbejde og den organisatoriske forebyggelseskultur af BFA’s besøgsteam.

Læs også, hvordan forskellige arbejdspladser har fået hjælp af besøgsteamet her. 

BrancheFællesskab Arbejdsmiljø (BFA) har lavet et Overblik: Sådan indgår arbejdsmiljøet i SU- og MED-samarbejdet her. Der kan du finde flere nyttige links til vejledninger om MED-strukturen mv.

Værktøjet ’På forkant’ kan hjælpe jer i gang med at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet.


Senest revideret den 26. september 2023