Del: - -

Inspirationshæfte: 'På forkant' i arbejdsmiljøindsatsen

En tidlig og systematisk arbejdsmiljøindsats kan være med til at løse problemer i det psykiske arbejdsmiljø, mens de er små. Hæftet 'På forkant i arbejdsmiljøarbejdet' giver inspiration og værktøjer til et godt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen.

Hvordan holder I energi i arbejdsmiljøarbejdet? Hvordan får I handlet på APV’ens indsatser? Hvordan får I engageret arbejdspladsen? Og hvordan skaber I resultater?

Det er spørgsmål, som løbende kan dukke op i arbejdsmiljøgruppens interne diskussioner. Både i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

På forkant i arbejdsmiljøet

Hæftet 'På forkant' er udarbejdet som en hjælp til arbejdsmiljøgruppens medlemmer til at komme på forkant i arbejdsmiljøarbejdet. Hæftet beskriver en bred vifte af konkrete og gennemprøvede metoder til at sætte arbejdet i system. Fokus er på det psykiske arbejdsmiljø - men mange af metoderne er også relevante i arbejdsmiljøarbejdet generelt.

Metoderne retter sig mod to dele af arbejdsmiljøgruppens arbejde: For det første indsatsen for at drive arbejdet for et bedre psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen og for det andet det interne samarbejde i arbejdsmiljøgruppen.

Tre hovedtemaer i hæftet:

Læs mere om hæftet på hjemmesiden Godtpsykiskarbejdsmiljø.dk, hvor hæftets tre hovedtemaer er foldet ud:

  • Sådan kommer I på forkant: Det handler først og fremmest om, at I udvikler et stærkt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen, holder fokus på fremdriften og er opsøgende med indsatsen på arbejdspladsen.
  • På forkant på arbejdspladsen: Syv metoder og et tjekskema til at systematisere og styrke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø og skabe større engagement og ejerskab på arbejdspladsen.
  • På forkant med samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen: Otte metoder og et vurderingsskema til at skabe klarhed om forventninger, roller og opgaver internt i gruppen, og til at skabe større synlighed og gennemslagskraft i forhold til de ansatte og kollegerne på arbejdspladsen.

Tjekliste: Hvis I går i stå...

Hvis I oplever, at I er gået i stå med en indsats, kan I danne jer overblik over mulige årsager i disse 11 vigtige tjeklistepunkter – og finde mulig inspiration til at komme videre. Skemaet udspringer af forskning i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.


Senest revideret den 29. maj 2024