Forebyg stress: Skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner

Få inspiration til arbejdet med forebyggelse af stress i videnshæftet, og brug de seks værktøjer til at tage fat på konkrete, forebyggende indsatser på jeres arbejdsplads.

Publikationer