Stress på kontoret

Hent hæftet ´Forstå og forebyg stress`, der er målrettet dig, der har ledelses- og personaleansvar på en arbejdsplads inden for offentlig administration. Du kan også hente nogle enkle modeller og værktøjer, du som leder kan bruge i din egen refleksion og i dialog med medarbejdere, lederkolleger og arbejdsmiljøorganisationen. De kan fx bruges, når der er behov for at vurdere stressniveauet på arbejdspladsen eller identificere, hvad der henholdsvis presser og letter i hverdagen.