Del: - -

IGLO-modellen for stressforebyggelse

IGLO-modellen er en måde at skabe samlet overblik over dit og arbejdspladsens samlede arbejde med stressforebyggelse. Hvert bogstav repræsenterer et niveau i organisationen, som du kan trække på eller har en opgave i forhold til.

 I – Individ: Den enkelte medarbejder

  • Vurdér den enkelte medarbejders trivsel og produktivitet ud fra kravressourcemodellen – og vær opmærksom på, at medarbejdere reagerer forskelligt på belastninger.
  • Sørg for, at den enkelte medarbejder tager kontakt til dig, når han opdager faresignaler hos sig selv – eller hos en kollega.

G – Gruppe: Det team eller den afdeling, du er leder for

  • Tag initiativ til, at I afdækker og aftaler, hvordan I arbejder for at være på det tempererede trin på stresstrappen.
  • Giv medarbejderne mulighed for sammen at drøfte, hvordan de bedst støtter hinanden i opgaveløsningen.

L – Ledelse: Den øvrige ledelse

  • Tag initiativ til en afklarende dialog i ledergruppen om, hvordan I forstår og forebygger stress i organisationen.
  • Bed om rygdækning til vigtige indsatser i stressforebyggelsen.

O – Organisation: Relevante samarbejdsfora

  • Brug arbejdsmiljøgruppen, arbejdsmiljøorganisationen, SU og/eller MEDudvalg til at tage vigtige principielle drøftelser om stress og til at sætte det forebyggende arbejde i system.
  • Tag sammen temperaturen på stressniveauet i organisationen – for eksempel ud fra stresstrappen.
  • Formulér en politik for stressforebyggelse – med klare retningslinjer for, hvem der gør hvad ved tegn på overophedning eller ved høj risiko for alvorlig langvarig stress hos enkelte medarbejdere.

Senest revideret den 04. januar 2024