Om stress

Stress opstår typisk i situationer, hvor der er en ubalance imellem de krav omverdenen stiller til os og de ressourcer, vi har til rådighed.