Forebyg stress på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner

Et godt arbejdsmiljø går hånd i hånd med godt arbejde. Ledere og medarbejdere oplever trivsel og arbejdsglæde på uddannelsesinstitutioner, når opgaven med at skabe udvikling for elever, kursister og studerende lykkes. Stress kan opstå, når påvirkningerne i arbejdet ikke bliver tilstrækkeligt forebygget, men bliver til belastninger.

Fire materialer giver inspiration og værktøjer til arbejdsmiljøorganisationen, ledere, grupper og hele uddannelsesinstitutionen.