Forebyg stress med arbejdsmiljøorganisationen som anker

Dette materiale giver inspiration til den arbejdsmiljøorganisation, som vil forebygge stress på uddannelsesinstitutionen – uanset, om det foregår i regi af arbejdsmiljøorganisationen selv eller i arbejdsmiljøgrupper.

Materialet er bygget op om seks anbefalinger:

  • Start forebyggelsen i jeres APV
  • Kig i centrale aftaler og bekendtgørelsen
  • Tal om påvirkningerne i det psykiske arbejdsmiljø
  • Gør status på jeres forebyggelse
  • Styrk samarbejdet om indsatsen
  • Beskriv hvem der gør hvad i en handleplan

Materialet er et ud af fire. De andre tre henvender sig til ledere, til grupper og til hele personalet.

De andre tre henvender sig til lederetil grupper og til hele personalet

Fakta om materialet

Arbejdspladstype: Skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner

Emne: Stress

Målgruppe: Arbejdmiijøorganisationen

Sidetal: 20

Udgiver: BFA Velfærd & Offentlig adminstration

Udgivelsesår: 2024

Ansvarlig: Mads Kristoffer Lund