Forebyg stress i gruppen med opgaven i centrum

Dette værktøjshæfte er tiltænkt de grupper eller teams, som i samarbejde med deres leder vil arbejde på at forebygge stress.

Hæftet er bygget op om syv anbefalinger og værktøjsøvelser:

  • Tal om kerneopgaven og mening i arbejdet
  • Tjek balancen mellem krav og ressourcer
  • Drøft, hvordan I prioriterer
  • Tal om kvaliteten: Hvornår er arbejdet løst godt?
  • Brug stresstrappen til at tale om pres i fællesskab
  • Skab lytteposter til støtte og sammenhæng
  • Form en god pausekultur og fælles rytmer

Hent en plakat med kvalitetsmodellen her

Materialet er et ud af fire til at forebygge stress på uddannelsesinstitutioner. De tre andre henvender sig til arbejdsmiljøorganisationen, til ledere, og til hele personalet.

Fakta om materialet

Arbejdspladstype: Skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner

Emne: Stress

Målgruppe: Grupper og teams

Sidetal: 24

Udgiver: BFA Velfærd & Offentlig administration

Udgivelsesår: 2024

Ansvarlig: Mads Kristoffer Lund