Del: - -

Belastnings- og ressourcevægten

Uanset, hvor på stresstrappen I som arbejdsplads eller team befinder jer, kan det være nyttigt at være opmærksom på balancen mellem belastninger og ressourcer. Brug fx følgende lette metode til at få taget hul på dialogen – og måske finde gode løsninger i fællesskab:

  1. Tegn en vægt på tavlen, og skriv “belastninger” og “ressourcer” over vægtskålene. Forklar, hvordan en ubalance over længere tid kan føre til overbelastning og stress, og at I derfor sammen skal undersøge, hvad der er på spil i jeres team.
  2. Bed medarbejderne skrive ned på post-its, hvad der især belaster dem i arbejdet. Hvilke krav og udfordringer er særligt svære at håndtere? Derefter sætter medarbejderne deres sedler op på tavlen under “belastninger”, og I drøfter, hvilke fælles temaer der træder frem.
  3. Bed medarbejderne skrive ned, hvad de opfatter som ressourcer, der hjælper dem til at kunne tackle belastningerne. Disse sættes også op på tavlen under “ressourcer”, og I finder og fremhæver fælles temaer.
  4. Drøft sammen, om der er nogle konkrete ting, I umiddelbart kan gøre noget ved. Belastninger, der kan lettes eller håndteres bedre. Ressourcer, der kan styrkes eller udnyttes mere effektivt.
  5. Fortæl, hvis du som leder ser nogle punkter, du umiddelbart kan og vil gøre noget ved. Fortæl også, hvad du tager med til yderligere drøftelse i arbejdsmiljøgruppen eller andre fora.
  6. Lav eventuelt en enkel handlingsplan, og aftal, hvornår I følger op.

Senest revideret den 16. juni 2020