Del: - -

Forstå og håndter uklare samt modstridende krav

For at kunne løse en opgave tilfredsstillende må vi have et nogenlunde klart billede af, hvad der forventes af os, og hvilke krav der stilles. Mange kender nok til situationer, hvor en sådan klarhed ikke er til stede og både uklare krav og modstridende krav kan have en dårlig indflydelse på arbejdsmiljøet. Vi har udviklet et inspirationshæfte til at forstå og håndtere disse krav, samt et redskab til at I kan arbejde med dem.

Hvad handler det om?

  • Uklare krav: Krav til arbejdet, der ikke er klart definerede eller formidlet, hvilket kan skabe forvirring og usikkerhed blandt medarbejdere og ledere.
  • Modstridende krav: Situationer, hvor det ikke er muligt at opfylde samtidige krav, da de trækker i forskellige retninger og kan skabe konflikter.

Hvad tilbyder publikationerne?

  • Klare forventninger: Et inspirationshæfte, der udforsker årsagerne bag og løsninger på problematikken med uklare og modstridende krav. Den leverer konkrete anbefalinger til, hvordan du som medarbejder eller leder kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø gennem dialog, planlægning og støtte.

  • Forstå og forebyg uklare og modstridende krav: Et praktisk dialogredskab, designet til at facilitere samtaler om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Denne publikation guider dig igennem processen med at identificere, diskutere og handle på belastende uklare og modstridende krav.

Hvad får du ud af at bruge publikationerne? 

  1. Indsigt i problematikkens natur og konsekvenser for sikkerhed og sundhed.
  2. Værktøjer til at identificere og håndtere uklare og modstridende krav på din arbejdsplads.
  3. Metoder til at fremme et sundere arbejdsmiljø gennem forebyggelse og dialog.
  4. Strategier for at øge medarbejdernes trivsel og reducere stress og konflikter.

Senest revideret den 12. april 2024