Forstå og forebyg uklare krav og modstridende krav

Uklare og modstridende krav i arbejdet kan være en belastning i det psykiske arbejdsmiljø. Dét, der er vigtigt i forhold til at forebygge og håndtere de belastninger, der knytter sig til de uklare og modstridende krav er, at de håndteres på det rette sted i eller uden for organisationen, og at man får handlet på de dele, man reelt har indflydelse på

Redskabet hjælper jer til at få øje på, hvad I selv har indflydelse og kan handle på - og hvordan I kan involvere andre i organisationen med henblik på at forebygge eventuel belastning.

Find skema til at følge op og lave en handleplan her.

Find indflydelsescirklen til at udfylde selv her.

Der er også udviklet inspirationshæftet Klare forventninger, som du kan hente her.

Fakta om materialet

Type: Redskab

Emne: Krav

Sidetal: 8

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2024

Ansvarlig: Lise Keller