Klare forventninger

For at kunne løse en opgave tilfredsstillende må vi have et nogenlunde klart billede af, hvad der forventes af os, og hvilke krav der stilles.

Mange kender nok til situationer, hvor en sådan klarhed ikke er til stede. Det kan være, fordi kravene ikke er forklaret tydeligt nok. Men det kan også skyldes, at opgaverne er komplekse og uforudsigelige. At der er mange parter, som har forskellige tilgange eller ønsker til indsatsen. Eller at forventningerne til, hvordan opgaven skal løses, er svære at indfri med de ressourcer, der er til rådighed.

Vi har også udviklet redskabet Forstå og forebyg uklare og modstridende krav, som I kan hente her. 

Fakta om materialet

Type: Publikation

Emne: Forventninger

Sidetal: 20

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2024

Ansvarlig: Lise Keller