Tre værktøjer: Styrk lederens trivsel og resultater

Dette materiale sætter spot på lederes psykiske arbejdsmiljø. Det hjælper lederne og kan løfte organisationen, fordi ledere, der trives, er bedre til at skabe resultater og trivsel omkring dem.

I materialet finder du tre værktøjer, der kan styrke lederes trivsel og resultater. De tre værktøjer er udviklet med ledere på arbejdspladser i den offentlige sektor og tager afsæt i en undersøgelse med 50 ledere, videnspersoner og faglige i eksperter.

Er I en hybrid arbejdsplads?

Så kan I hente dette suppleringsark, der adresserer de hybride udfordringer lederens trivsel og resultater.

Fakta om materialet

Type: Ledelsesværktøj

Arbejdspladstype: Offentlig administration

Målgruppe: Ledere

Sidetal: 36

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2021

Ansvarlig: Mads Lund