Del: - -

Undersøgelse: Lederens psykiske arbejdsmiljø

Hvad påvirker lederes psykiske arbejdsmiljø, og hvad skal der til for at styrke det? Det ser en ny undersøgelse nærmere på. På denne side finder du et kort sammenfatning af undersøgelsen samt et link til en artikel om undersøgelsen.

Af Jan Heiberg

Lederes psykiske arbejdsmiljø er vigtigt i sin egen ret, og fordi det har stor betydning for produktiviteten og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Alligevel er der begrænset fokus på det. En ny undersøgelse giver nuanceret viden om, hvad der indvirker på lederes psykiske arbejdsmiljø, og hvad der kan styrke det.

Den er baseret på interviews med i alt 30 deltagere bestående af eksperter, videnspersoner samt ledere i stat, regioner, kommuner og den finansielle sektor og og er udarbejdet for BFA Velfærd og Offentlig administration og BFA Finans i 2020-2021.

Der er fire hovedpointer i undersøgelsen: 

  • Krydspres: Ledere skal skabe resultater i en kontekst præget af til tider kraftige krydspres mellem fx mange krav, begrænset tid og høje forventninger fra lederen selv og fra omgivelserne. Dette krydspres har stor indvirkning på lederes psykiske arbejdsmiljø – på godt og ondt. De er ofte drevet af at gøre en forskel i disse stærke krydspres.
  • Der er fire dominerende temaer i deltagernes perspektiver på, hvad der styrker lederes psykiske arbejdsmiljø i krydspresset. Temaerne er indflydelse og autonomi, psykologisk tryghed og tillid, behov for restitution og refleksion samt støtte til lederen.
  • Ledernes relationer er afgørende for deres psykiske arbejdsmiljø, hvor relationen til nærmeste leder og egen ledelsesgruppe har stor betydning, og relationen til medarbejderne og på tværs af organisationen også har betydning, men i lidt mindre grad.
  • Der er en sammenhæng mellem ledernes og resten af arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø.
    Undersøgelsen viser, at ledere ofte oplever at stå alene i presset til potentiel skade for dem selv og resten af organisationen. Krydspres mellem mange aktører og modstridende krav kan udfordre det psykiske arbejdsmiljø, men kan også virke motiverende. Fx lægger forandringer ofte et stort psykisk pres på lederne, men kan samtidig øge deres indflydelse på opgaven og styrke deres psykiske arbejdsmiljø.

Følgende kan medvirke til at skabe et konstruktivt og produktivt krydspres frem for, at det bliver en spændetrøje for lederen:

  1. Den organisatoriske, faglige og kollegiale støtte til lederen er afgørende
  2. Et højt niveau af psykologisk tryghed og tillid
  3. Indflydelse og autonomi 
  4. Mulighed for restitution og refleksionsrum. Det kan fx være en organisatorisk prioritet at etablere psykologisk trygge ledelses- og samarbejdsrum, hvor lederne kan støtte hinanden, dele erfaringer og ideelt set også dele resurser.

Særligt relationen til nærmeste leder og relationen til egen ledelsesgruppe har betydning som støttepunkter for lederne.

Lederens egne coping-strategier i pres og evne til at forstå og navigere i spændingsfelterne er også væsentlig for både eget og kollegaernes psykiske arbejdsmiljø.

Læs en 28-siders artikel med undersøgelsens resultater her.


Senest revideret den 08. april 2024