Del: - -

Fire værktøjer: Styrk lederes trivsel og resultater

Få et fælles sprog om ledertrivsel og tre værktøjer til at løfte den. Introværktøjet giver et fælles sprog, og de tre værktøjer stiller skarpt på lederens centrale relationer ift. at løfte trivsel og resultater. Værktøjerne er udviklet på baggrund af en undersøgelse af lederes trivsel og resultater og testet med arbejdspladser i den offentlige og finansielle sektor.

Introværktøjet: Sæt spot på lederes trivsel og resultater

Introduktionsværktøjet giver overblik over, hvad vi ved om lederes trivsel og psykiske arbejdsmiljø og skaber en første dialog om ledertrivsel hos jer. Det kan være et vigtigt afsæt for at udvikle et fælles sprog om ledertrivsel - og et fælles billede af, hvordan det går med ledertrivslen hos jer. På den måde kan I samtidig træffe beslutning om, hvad der er næste skridt.

Hent introværktøjet her.

Værktøj 1: Styrk lederens dialog med nærmeste leder

Der er både brug for, at lederen passer på sig selv og får hjælp til det. Det styrker lederens resultater og trivsel. Brug nærmeste leder og andre nøglerelationer til at afstemme rammerne om ledelsesopgaven. Dette værktøj er rettet mod dialogen mellem lederen og nærmeste leder, men kan også bruges af lederens leder til forberedelse af dialogen.  HR kan spille en rolle i at sikre en fælles udbredelse af værktøjet på arbejdspladsen.

Hent værktøj 1 her.

Værktøj 2: Skærp ledergruppens samarbejde

Ledergruppen er et vigtigt forum for at skabe ledertrivsel. Formålet med dette værktøj er at styrke ledergruppen, så I sammen kan understøtte jeres fælles resultater og løfte det psykiske arbejdsmiljø – for ledergruppen som helhed og for den enkelte leder. Værktøjet er rettet mod dialogen i en ledergruppe om samarbejdet om den fælles opgave. Ledergruppens nærmeste leder kan med fordel facilitere dialogen – evt. med støtte fra HR eller en ekstern konsulent.

Hent værktøj 2 her.

Værktøj 3: Skab en samlet plan for ledertrivsel

Dette værktøj kan bruges til systematisk at løfte lederes trivsel og resultater i hele virksomheden.
Brug det til at afklare, hvad I ved om lederes trivsel hos jer, og hvad der især er brug for at styrke for at løfte lederes trivsel. Værktøjet er udviklet til HR. Andre kan med fordel inddrages i dialogen. Brug værktøjet til at kortlægge, hvad I ved om jeres lederes trivsel. På baggrund af den kortlagte viden udvikler I en plan for, hvad I især har brug for at handle på for at styrke lederes trivsel og resultater hos jer.

Hent værktøj 3 her.

Baseret på en undersøgelse

De fire værktøjer er udviklet på baggrund af en undersøgelse af lederes trivsel og resultater. Undersøgelsen bygger på interviews med i alt 30 deltagere bestående af eksperter, videnspersoner samt ledere i stat, regioner, kommuner og den finansielle sektor og og er udarbejdet for BFA Velfærd og Offentlig administration og BFA Finans i 2020-2021.

Læs mere om undersøgelsen her.

Afprøvet af ledere

Værktøjerne til at løfte trivsel og resultater er udviklet sammen med ledere. Og en række ledere på arbejdspladser i den offentlige og finansielle sektor har brugt værktøjerne i praksis. Det gælder både ledere for medarbejdere og ledere for ledere. Og også topledere forholder sig til lederes psykiske arbejdsmiljø. Du finder deres testerfaringer og udtalelser her på siden.

Læs mere om testerfaringerne her.


Senest revideret den 10. april 2024