Værktøj 1: Styrk lederens dialog med nærmeste leder

Der er brug for, at lederen passer på sig selv og får hjælp til det. Det styrker både lederens resultater og trivsel. Brug nærmeste leder og andre nøglerelationer til at afstemme rammerne om ledelsesopgaven.

I værktøjet 'Styrk lederens dialog med nærmeste leder' får lederen:

  1. Input til nøglespørgsmål til egen refleksion
  2. En interviewguide til dialog med nærmeste leder
  3. En skabelon til lederkontrakt med sig selv og nærmeste leder

Værktøjet indeholder arbejdsark, som kan udfyldes elektronisk i web-versionen.

Se også de andre værktøjer:

  1. Styrk lederens dialog med nærmeste leder.
  2. Skærp samarbejdet i ledelsesgruppen.
  3. Skab en samlet plan for ledertrivsel.

Og introduktionsværktøjet: Sæt spot på lederes trivsel og resultater.

Fakta om materialet

Type: Ledelsesværktøj

Arbejdspladstype: Offentlig administration

Målgruppe: Ledere og HR

Sidetal: 16

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2021

Opdateret dato: 2024

Ansvarlig: Mads Kristoffer Lund