Del: - -

Roller og ansvar i byggeprocessen

I byggebranchen bruger man nogle bestemte betegnelser for aktørerne i et byggeprojekt. Det tre vigtigste er bygherren, brugerne og rådgiverne. Det lyder enkelt - men ordene dækker over mange forskellige personer og interesser.

Tre centrale aktører - tre sæt af roller:

 • Arbejdsgiverens rolle: For folkeskolers vedkommende er det kommunen, og altså i sidste ende kommunalbestyrelsen. For gymnasier, frie grundskoler og andre selvejende institutioner er det bestyrelsen. Skolens leder er altså ikke arbejdsgiveren.
 • Brugernes rolle: Brugerne er skolens ledelse, alle ansatte og dens elever eller studerende. Ansatte er naturligvis ikke kun skolens lærere og pædagoger men også rengøringen, administrationen og servicepersonalet. Også de eksterne brugere skal med i overvejelserne: Forældre, foreninger, lokalsamfund.
 • Rådgivernes rolle: Rådgiverne er først og fremmest arkitekten, som skal tegne skolen, og ingeniørfirmaet, som skal beregne de bygningsmæssige detaljer. Desuden hyrer bygherren ofte et arkitekt- eller ingeniørfirma, som bygherrerådgiver. Der er i praksis denne bygherrerådgiver, som repræsenterer bygherren i selve byggeprocessen. 

Roller og ansvar for et godt arbejdsmiljø

 • Skolens arbejdsmiljøorganisation skal altid inddrages i byggeprocessen - både ved nybyggeri, renoveringsarbejde og ombygninger. Det er et klart krav fra Arbejdstilsynet. Og det er en stor opgave for arbejdsmiljørepræsentanten. Læs mere om regler for inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen.
 • Ifølge Arbejdsmiljøloven er det den arkitekt, ingeniør eller entreprenør, der projekterer det nye byggeri, som har ansvaret for, at der er et sikkert og sundt arbejdsmiljø i den færdige skole.

Lederen har en særlig position

Skolens leder står i mange forhold midt mellem brugerne og arbejdsgiveren. Han skal på den ene side repræsentere skolens ansatte og elever i forhold til arbejdsgiveren, på den anden side skal han repræsentere bestyrelsen eller kommunen i forhold til sine medarbejdere.

Det kan give uklare roller og uklare forventninger, som er vigtige at få afklaret tidligt i byggeriet. Det gælder ikke mindst på selvejende institutioner, hvor lederen ofte står tæt på bestyrelsen.

Hvem gør hvad undervejs?

Gennem hele byggeriet er mange forskellige aktører på banen, hver med sit speciale. Arbejdsgiveren, bygherrerådgiveren og brugerne deltager fra start til slut, hvorimod andre aktører kommer og går.

 • Bygherren = Arbejdsgiveren styrer byggeriet, fastlægger rammerne og er ansvarlig for byggeriets gennemførelse. Arbejdsgiveren skal desuden skabe en byggeorganisation, der sikrer en god dialog mellem brugere og rådgivere.
 • Brugerne formulerer krav og ønsker til bygningens funktion og bidrager med al deres viden, erfaring og ideer til at finde og udvikle de bedste løsninger.
 • Bygherrerådgiveren er arbejdsgiverens forlængede arm og skal hjælpe med at udvikle det konkrete byggeprojekt og sikre, at det færdige byggeri svarer til forventningerne.
 • Arkitekten skal omsætte arbejdsgiverens krav og brugernes ønsker til konkrete løsningsforslag. Han har også ansvaret for, at byggeriet overholder alle love og regler.
 • Den rådgivende ingeniør laver beregninger om materialernes bæreevne og tekniske beskrivelser af installationer til vand, varme, ventilation, belysning, akustik, energiforbrug osv.
 • Entreprenøren og håndværkerne udfører det fysiske byggearbejde og har ansvar for, at der er et sikkert arbejdsmiljø på byggepladsen.
 • Byggelederen styrer byggeriet i forhold til tidsplanen, budget og mål for kvalitet.
 • Forskellige myndigheder skal godkende byggeriet og kontrollere det, efter at det er taget i brug.

Senest revideret den 29. april 2021