Del: - -

Forberedelse: Det skal I gøre, før Arbejdstilsynet kommer

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg, er en samtale med arbejdsmiljøgruppen en fast del af programmet. Når besøget er varslet, kan I forberede jer på forhånd - men I bør altid have styr på APV, handleplaner og dokumentation.

Et besøg af Arbejdstilsynet er en god anledning til at få styr på jeres dokumentation, procedurer og aftaler om det daglige samarbejde i arbejdsmiljøgruppen. I kan også bruge besøget til at stille spørgsmål og få gode råd af de tilsynsførende.

Grundtilsyn eller specialtilsyn

Ved et grundtilsyn ser Arbejdstilsynet på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og kontrollerer arbejdsmiljøarbejdet. Tilsynet varsles som regel mindst en måned før, men I kender ikke besøgstidspunktet.  Læs mere om grundtilsynet på at.dk her.

Ved et specialtilsyn fokuserer Arbejdstilsynet på en udvalgt del af arbejdspladsen eller udvalgte arbejdsmiljøproblemer. Specialtilsynet er som hovedregel uanmeldt. Læs mere om specialtilsynet på at.dk her.

Forberedelse til tilsyn

Når I ved, Arbejdstilsynets vil komme på besøg inden for en overskuelig tid, bør I forberede jer grundigt:

  • Hvem skal have besked? I bør altid orientere medarbejdere, ledere og tillidsrepræsentant på arbejdspladsen om et kommende besøg fra Arbejdstilsynet. Jeres interne arbejdsmiljøkonsulenter bør også altid orienteres og involveres. Tjek jeres lokale MED- eller lokalaftale, som måske beskriver, hvem der skal orienteres og evt. deltage i besøget.
  • Aftal, hvem der skal deltage ved tilsynet. Det kan være hensigtsmæssigt, at en bredere kreds er med til det indledende møde med AT, mens kun få udvalgte går med på en evt. rundgang på arbejdspladsen. Uanset om I er organiseret i trio-grupper eller ej, kan I overveje at invitere tillidsrepræsentanten med til mødet.
  • Aftal, hvem der skal tage notater fra besøget. Husk at notere navnene på den eller de tilsynsførende, så er det lettere at følge op senere.
  • Forbered jer på at kunne fremlægge en status for jeres APV-arbejde. Arbejdstilsynet lægger vægt på, at I kan gøre rede for jeres APV, herunder handleplaner og opfølgning på handleplaner. Læs mere om APV. Hvis der er medarbejdere, der arbejder med eller kan blive udsat for farlige stoffer og materialer, skal der ud over den almindelige APV også laves en særlig kemisk risikovurdering. Læs mere om farlige stoffer og materialer.
  • Kontroller, om der er styr på al obligatorisk dokumentation. Det drejer sig om en kemisk risikovurdering ift. farlige stoffer, øvrige brugsanvisninger, uddannelsesbeviser, hvor det er krævet. Husk også dokumentation for, at arbejdsmiljøorganisationens medlemmer har fået tilbudt supplerende arbejdsmiljøuddannelse, og at I har gennemført den årlige drøftelse.
  • Aftal, hvordan I skal informere om besøgets resultater til de berørte ansatte, til MED- og samarbejdsorganisation, jeres HR/arbejdsmiljøafdeling mv. Er der brug for et møde i Arbejdsmiljøorganisationen?  Eller et mere generelt medarbejdermøde? Det er især relevant, hvis AT har givet påbud ved besøget.
  • Hent tjekliste om forberedelse til ATs besøg her (pdf).

Forberedelse til uvarslet tilsyn

Hvis Arbejdstilsynet kommer på et uvarslet besøg, kan I af gode grund ikke forberede jer til det specifikke besøg. Derfor er det vigtigt, at Arbejdsmiljøgruppen også i det daglige har godt styr på sine papirer og dokumentation - jeres APV, handleplaner, referater osv.

Læs mere hos Arbejdstilsynet.

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan I finde mere om forberedelse til besøget, herunder om brugsanvisninger, eftersyn og andre obligatoriske dokumenter.


Senest revideret den 13. januar 2023