Del: - -

Opfølgning på besøg af Arbejdstilsynet: Hvad sker der nu?

Efter et besøg af Arbejdstilsynet bør I altid informere kollegerne. Det gælder ikke mindst, hvis I har fået et påbud, som I skal følge op på.

Hvis et besøg fra Arbejdstilsynet viser, at I overholder alle regler og love om arbejdsmiljøet, slutter sagen hér, og arbejdspladsen får en grøn smiley. Dermed er tilsynet afsluttet, og I kan glæde jer over, at I har godt styr på arbejdsmiljøet - og fortsætte det gode arbejde.

Påbud fra Arbejdstilsynet

Hvis den tilsynsførende konkluderer, at reglerne ikke er overholdt, har Arbejdstilsynet mulighed for en række forskellige reaktioner, afhængig af hvor alvorlig overtrædelsen er. Inden afgørelsen træffes, har I mulighed for at kommentere skriftligt.

Reaktionerne spænder fra vejledning til et regulært forbud, hvor arbejdet skal stoppes omgående. Langt de fleste reaktioner er dog påbud eller påbud med frist, som pålægger jer at løse problemerne straks eller inden for en bestemt frist. Læs mere om Arbejdstilsynets reaktioner.

Opfølgning på et påbud

Hvis I har fået et påbud eller et påbud med frist fra Arbejdstilsynet, skal I enten straks rette op på problemerne eller lægge en plan for, hvordan de skal løses. I begge tilfælde bør I informere og involvere den interne arbejdsmiljøafdeling og MED/samarbejdsorganisation.

Hvis I har fået enten et påbud med frist eller et strakspåbud om en materiel overtrædelse af arbejdsmiljøloven, kan Arbejdstilsynet tilbyde supplerende dialog og vejledning. Dette tilbud er i første omgang blevet implementeret som et forsøg og trådte i kraft 23. september 2020. Læs mere om tilbud om dialog og vejledning her.

Hvis I har fået et rådgivningspåbud om alvorlige eller komplekse problemer, skal I løse dem med hjælp fra et autoriseret rådgivningsfirma. Igen vil det være nødvendigt at involvere den interne arbejdsmiljøafdeling.

I kommuner og regioner vil de lokale MED-aftaler normalt beskrive, hvordan der skal følges op på påbud. På det statslige område vil procedurerne på samme måde være beskrevet i lokalaftalerne.

Hvis I har fået et påbud, skal virksomhedens ledelse under alle omstændigheder informere arbejdsmiljøorganisationen om, hvordan man har løst det pågældende problem. Det skal ske inden, I melder tilbage til Arbejdstilsynet.

Bemærk at al kommunikation med Arbejdstilsynet skal foregå via AT's digitale selvbetjeningsløsning 'Arbejdsmiljø i din virksomhed' (ADVI) på advi.amid.dk.

Opfølgning med kollegerne

Efter et besøg af Arbejdstilsynet bør I altid give grundig information til kollegerne på arbejdspladsen.

  • Hvis I har fået en grøn smiley kan I glæde jer over resultatet. Men det kan samtidig være, at I har fået ny ideer eller input til yderligere at styrke forebyggelsen eller forbedre sundhed og trivsel, som I kan drøfte og arbejde videre med.
  • Hvis I har fået et påbud, er det vigtigt at hele arbejdspladsen medvirker til at analysere de problemer, Arbejdstilsynet har påpeget, og at I sammen er med til at rette op på problemerne.

Senest revideret den 29. april 2021