Del: - -

Under selve besøget: Hvad sker der? Hvem gør hvad?

Et besøg af Arbejdstilsynet omfatter normalt et indledende møde og en rundgang på arbejdspladsen. Den tilsynsførende tjekker APV og anden dokumentation og taler med både ledelse, arbejdsmiljø-repræsentant og menige medarbejdere.

Et besøg af Arbejdstilsynet er en god anledning til få styr på arbejdsmiljøet og til at blive klogere. Arbejdstilsynet er først og fremmest en dialog- og samarbejdspartner, som kan hjælpe jer til at blive bedre til forebyggelse og opfølgning på problemer i arbejdsmiljøet.

Hvor lang tid tager besøget?

Et besøg af arbejdstilsynet tager typisk 2-3 timer, men måske mere hvis der er tale om en stor arbejdsplads, eller hvis I har komplicerede problemer med arbejdsmiljøet.

Tilsynet afsluttes i de fleste tilfælde med ét besøg. Der kan dog være situationer, hvor der er nødvendigt at Arbejdstilsynet kommer tilbage for at gøre tilsynet færdigt. Det kan fx være for at afdække problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Hvad omfatter besøget?

  • Et indledende møde med leder, arbejdsmiljørepræsentant og måske tillidsrepræsentant og jeres interne arbejdsmiljøkonsulenter. Her gennemgår I status på arbejdsmiljøindsatsen - APV, handlingsplaner, årlig drøftelse m.v.
  • Gruppe- eller enkeltsamtaler med et passende antal medarbejdere, der varer op til 1,5 time med efterfølgende tilbagemelding. Samtalerne vil handle om de forhold i det psykiske arbejdsmiljø, der vurderes som centrale på jeres arbejdsplads og som er typiske for jeres branche.
  • En rundgang på arbejdspladsen, hvor den tilsynsførende gennemgår hele virksomhedens arbejdsmiljø, spørger ind til problemstillinger og taler med medarbejderne. Der er særligt fokus på de problemer, som er typiske for jeres branche, samt på ulykker, psykisk arbejdsmiljø og muskel- og skeletbesvær.

Hvad skal man fortælle?

Den tilsynsførende har krav på at få svar på alle sine spørgsmål, også om forhold I normalt betragter som fortrolige. Både ledelse og medarbejdere har ret til at tale særskilt med den tilsynsførende, hvis der er behov for det.

Hvis I ikke forstår et spørgsmål, bør I bede den tilsynsførende uddybe - det er vigtigt, at I svarer på det rigtige. Hvis man som medarbejdere bliver spurgt om noget, man ikke kan svare på, kan man henvise til arbejdsmiljørepræsentant eller leder.

Vær åbne om uløste problemer i arbejdsmiljøet, så I kan få dem vurderet. Arbejdstilsynets medarbejdere har stor viden om mulige løsninger fra lignende arbejdspladser og kan hjælpe jer videre.

Skriftlig besøgsrapport

Besøget slutter med, at den tilsynsførende samler op på de problemer, I måtte have, og afleverer en skriftlig besøgsrapport. Spørg ind til afgørelser og formuleringer, så I er sikre på, at I forstår konklusionerne.

Hvis besøget munder ud i et påbud, har I ret til at kommentere det skriftligt. Læs mere om opfølgning på besøget.

Læs mere hos Arbejdstilsynet

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan I se mere om jeres pligter og rettigheder omkring tilsynet, herunder om ATs ret til adgang og informationer.


Senest revideret den 29. april 2021