Del: - -

Overblik: Arbejdstilsynets reaktioner

Hvis reglerne ikke er overholdt, har Arbejdstilsynet mulighed for en række forskellige reaktioner, afhængig af hvor alvorlig overtrædelsen er. De spænder fra vejledning til regulære forbud mod at arbejde.

Man kan se en detaljeret beskrivelse af de forskellige reaktioner på Arbejdstilsynets hjemmeside. I sjældne tilfælde kan den tilsynsførende stoppe arbejdet med øjeblikkelig virkning. Langt de almindeligste reaktioner er:

  • Et strakspåbud gives, hvis der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Et strakspåbud indebærer, at fejlen skal udbedres med det samme.
  • Et påbud med frist indebærer, at I kan fortsætte arbejdet, men at I skal finde en permanent løsning på problemet inden fristens udløb.
  • Vejledning gives på stedet, hvis den tilsynsførende mener, at der er forhold i arbejdsmiljøet, som bør justeres, men hvor der ikke er tale om en egentlig overtrædelse af reglerne.

Hvis man har fået et strakspåbud eller et påbud med frist, kan det desuden udløse et rådgivningspåbud. Det sker, når der er tale om et alvorligt eller komplekst problem, som er vanskeligt at løse - fx omkring psykisk arbejdsmiljø, indeklima, støj eller forflytninger. I skal så bruge et autoriseret rådgivningsfirma til at forebygge og løse problemerne.

Smiley-ordningen

De grønne, gule og røde smileyer på Arbejdstilsynets hjemmeside giver offentligheden mulighed for at følge med i, hvordan det går med en virksomheds arbejdsmiljø.

  • Rød smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud.
  • Gul smiley viser, at virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist, eller en 'afgørelse uden handlepligt'.
  • Grøn smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.
  • En kronesmiley viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Virksomheden har altså gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan man se hvilke smiley'er, som er tildelt. Man kan søge på branche, region, kommune eller årstal.

Statistik: Almindelige reaktioner

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan man dykke ned i en detaljeret statistik over besøg, reaktioner og problemer i arbejdsmiljøet fordelt både på brancher, regioner og kommuner.

Her kan man bl.a. se, at et de mest almindelige problemer er, at arbejdspladsens egensindsats ikke er god nok. Det handler typisk om mangelfuld APV eller manglende brugsanvisninger og manglende instruktion ved brug af lifte og andre hjælpemidler,

Inden for det offentlige område er de fleste påbud om konkrete arbejdsmiljøproblemer rettet mod det psykiske arbejdsmiljø. På undervisningsområdet og i daginstitutioner fylder indeklima og støj desuden en del, mens muskel- og skeletbesvær ofte optræder på hospitaler, døgninstitutioner og i ældreplejen.


Senest revideret den 24. april 2020