Del: - -

"Arbejdstilsynet hjalp os til at blive utrolig konkrete"

Hjørring Kommunes Borgerservice fik et påbud om at styrke forebyggelsen af vold og trusler uden for arbejdstid. De gode løsninger fra Borgerservice er nu ved at blive rullet ud i alle kommunens afdelinger.

"Det, der overraskede mig mest, var hvor konkrete vi er nødt til at være i vores vejledning til medarbejderne". Sådan siger arbejdsmiljøkonsulent Jeanett Simonsen fra Hjørring Kommune om sit møde med Arbejdstilsynets tilsynsførende.

Kommunens borgerservice fik i 2017 fik et påbud om at forbedre vejledningen til medarbejderne i forhold til forebyggelse af vold og trusler uden for arbejdstid. I forbindelse med tilsynet var AT's tilsynsførende meget aktive i at analysere problemet og finde mulige løsninger.

Positivt møde med AT

"De tilsynsførende brugte rigtig lang tid på dialog med både ledelse og medarbejdere. De kom med virkelig god vejledning og erfaringer fra andre arbejdspladser, som hjalp os frem til konkrete løsninger. Og så var de virkelig gode til at skabe forståelse for det detaljeringsniveau, som er nødvendigt", siger Jeanett Simonsen.

Arbejdsmiljørepræsentant Mette Moesgaard supplerer:

"Mødet med Arbejdstilsynet var meget positivt, meget dialogbaseret. Ved selve rundgangen var begge arbejdsmiljørepræsentanter med, men ikke ledelsen. Det gav fuld tryghed til at diskutere arbejdsforholdene åbent med de tilsynsførende", siger hun.

Sammenlægning gav nye risici

Baggrunden for påbuddet var, at Hjørring Kommunes Borgerservice i sommeren 2017 blev slået sammen med Ydelseskontoret. Det betød en ændring i den borgertype, som kommer i bygningen og dermed også en ændret risiko for vold og trusler.

Resultatet blev en ny beredskabsplan for Borgerservice, som ud over den generelle vejledning rummer meget konkrete og detaljerede råd til medarbejderne ift. både forebyggelse, telefontrusler, trusler og vold på arbejdspladsen både i og uden for arbejdstid.

Om forebyggelse af vold og trusler uden for arbejdstiden lyder rådene bl.a.:

  • Undgå at gå med dit adgangskort synligt, når du forlader Rådhuset.
  • Har der været episoder med vold eller trusler i løbet af dagen, er det en god idé at følges med en anden, når du går hjem.
  • Parker din bil, et sted hvor du selv føler dig tryg
  • Læs hele Beredskabsplan for Borgerservice her (pdf).

Giver større tryghed

"Hele forløbet har betydet, at tingene er bragt i orden. Vi har fået en meget let tilgængelig og forståelig plan med mange gode og konkrete råd. Det giver større tryghed bland alle, og  forløbet har givet stof til eftertanke, også om hvordan vi fx optræder på Facebook i privaten", siger arbejdsmiljørepræsentant Gitte Nielsen.

Den nye beredskabsplan blev i øvrigt lanceret med en lille konkurrence, hvor man kunne finde svarene i planen. Det betød, at alle fik den læst.

Påbuddet fra Arbejdstilsynet har medført, at Hjørring Kommune nu er i gang med en generel revision af sine beredskabsplaner. Processen bygger i høj grad videre på de positive erfaringer fra Borgerservice.


Senest revideret den 29. april 2021