Del: - -

Værdsættende samtale i praksis

Værdsættende samtale i praksis kan antage mange former. I kan vælge at arbejde med Værdsættende samtale gennem et længerevarende udviklingsprojekt eller I kan starte i det små med nogle særligt udvalgte aktiviteter.

Værdsættende samtale i praksis kan antage mange former. I kan vælge at arbejde med Værdsættende samtale gennem et længerevarende udviklingsprojekt eller I kan starte i det små med nogle særligt udvalgte aktiviteter.

6 konkrete eksempler

Herunder har vi samlet 6 praktiske eksempler på, hvordan Værdsættende samtale kan indgå i hverdagen. Eksemplerne er hentet fra forskellige arbejdspladser på social- og sundhedsområdet.

1. Modtagelse af nye medarbejdere

På børnehjemmet Toften i Herning lægger medarbejdere og ledelse vægt på at møde en ny medarbejder med respekt og anerkendelse, så hun eller han føler sig som en betydningsfuld del af arbejdspladsen fra den første dag.

2. Velfærdssamtaler

På døgninstitutionen Bo-Grindsted er sygesamtaler blevet afløst af velfærdssamtaler baseret på værdsættende principper. Hvor man i en sygesamtale måske spørger: ’Hvorfor er du syg?’, vil man i en velfærdssamtale spørge: ’Hvad kan vi i fællesskab gøre for at gøre dig rask og hjælpe dig tilbage på arbejdspladsen?’. 
Læs eksemplet i sin fulde længde på etsundtarbejdsliv.dk

3. Jobrotation, der knytter nye relationer

I den aldersintegrerede institution Landsbyen i Nibe havde medarbejdere og ledelse længe haft et ønske om at styrke fællesskabet og skabe større forståelse mellem institutionens fire afdelinger – en børnehave, et fritidshjem, en fritidsklub og en ungdomsklub. Som en del af de værdsættende udviklingsaktiviteter indførte Landsbyen jobrotation mellem de forskellige afdelinger.

4. Anerkendende faglig sparring og koordination

Lægehuset Dommervænget, Fysioterapien i Roskilde og afdeling F5 på Bispebjerg Hospital bruger anerkendende faglig sparring i hverdagen som metode til at forebygge stress og forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

5. Quicky - sparring og feedback

I hjemmevejledningen i Holstebro har ledelsen bl.a. brugt Quicky’en til at få sparring på, hvordan medarbejderne oplever muligheden for medindflydelse.  Quicky’en er en metode, hvorved personalegruppen systematisk udveksler perspektiver eller rettere: ser den samme sag fra mange forskellige perspektiver. En udveksling, der giver anledning til nye idéer og/eller opdagelse af nye handleveje.

6. Rammer der giver ro

Personalet på Bo-Grindsted har haft en nedgang i antallet af voldsepisoder og konflikter i løbet af de seneste to år, hvor de har arbejdet med værdsættende samtale. Medarbejderne er bl.a. blevet bedre til i fællesskab at skabe rammer, der giver beboerne en større ro.


Senest revideret den 17. august 2020