Del: - -

Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne

SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne) er målrettet arbejdspladser i landets kommuner.

Få et forløb

Hos SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne) kan lokale MED-udvalg og TRIO’er få et forløb med en af SPARKs konsulenter, hvor I får støtte og sparring, så I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø. Forløbet er praksisrettet og tager udgangspunkt i jeres løsning af kerneopgaven

Tilbuddet er gratis. SPARKs konsulenter kommer til jer, og sammen beslutter I, hvad et forløb skal indeholde. I forpligter jer kun til afsætte tid og ressourcer til samarbejdet med SPARK og til at deltage i en evalueringen, som består af to spørgeskemaer. 

Tilbuddet er et samarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

Læs mere om SPARK på vpt.dk/spark eller gå direkte til ansøgnings-skemaet her.

Prøv et netværksforløb

I 2022 søsatte SPARK et nyt tilbud om to netværksforløb om stor arbejdsmængde og tidspres til TRIO, MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper på ældreområdet samt i jobcentre og familieafdelinger.

I foråret 2023 er tilbuddet udvidet med yderligere tre netværksforløb på hhv. det udførende socialområde (om høje følelsesmæssige krav i arbejdet), kultur- og forvaltningsområdet (om uklare og modstridende krav i arbejdet) samt dagtilbudsområdet (om høje følelsesmæssige krav i arbejdet).

Introduktionsfilm:

Mere om SPARK: 

Cases:

 


Senest revideret den 22. februar 2023