Arbejdsmiljøundervisning

Undervisning i arbejdsmiljø på uddannelsesstederne.

På de fleste uddannelsestrin i det danske undervisningssystem er "arbejdsmiljø" et tema, der skal og bør undervises i.   Arbejdsmiljøundervisning har til formål at give elever og studerende viden om og holdninger til arbejdsmiljø, som de kan drage nytte af, mens de er i uddannelsessystemet og senere på arbejdsmarkedet.

Børn og unge mere udsatte

Børn og unge er generelt mere udsat for skader på arbejdsmarkedet end "ældre", og det er derfor vigtigt, at en bevidsthed om arbejdsmiljø - at det nytter at forholde sig til og aktivt arbejde på at forbedre arbejdsmiljøet - grundlægges på et tidligt tidspunkt i uddannelsessystemet.

Uddannelsessteder

På grundskoleområdet er det obligatorisk at undervise i arbejdsmiljø og undervisningsmiljø på alle klassetrin. Her kan emnet integreres fuldstændig i den almindelige undervisning eller indgå som tema i de forskellige fag. Man kan også arbejde tværfagligt og tematisk med emnet.

På erhvervsskolerne indgår arbejdsmiljø i de fleste uddannelsesgrene, såvel på grundfags- som på hovedfagsniveau. Her er undervisningen i arbejdsmiljø mere brancherettet. I gymnasiet indgår arbejdsmiljø ikke som obligatorisk emne generelt, men i stedet i visse fag.

Læs mere om arbejdsmiljøundervisning på de forskellige uddannelsessteder via menuen til venstre.


Senest revideret den 24. april 2020