Del: - -

Hvad er det, og hvordan gør man?

En TRIO består i udgangspunktet af samarbejdet mellem tre funktioner: Leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

TRIO’en kan mødes systematisk, men ofte uformelt og drøfte spørgsmål, der har betydning for hverdagens opgaveløsning og trivsel. Det kan give fremdrift og kvalitet i den daglige opgaveløsning og godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

To nye film og materialer giver jer hhv. en introduktion til TRIO-samarbejdet og vejleder til, hvordan I kan få samarbejdet på sporet.

TRIO – en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel

TRIO - få samarbejdet på sporet

Læs mere om, hvad TRIO-samarbejdet er, og hvornår det kan være en god ide

Læs mere om, hvordan I får TRIO-samarbejdet på sporet

Læs også erfaringerne fra Region Syddanmark, der har undersøgt, hvad der kendetegner et velfungerende samspil om kerneopgave og arbejdsmiljø.


Senest revideret den 5. maj 2020