Del: - -

Hvordan får I TRIO-samarbejdet på sporet?

TRIO-samarbejdet kan køre fast, hvis TRIO’ens medlemmer har forskellige forventninger til samarbejdet, ikke lykkes med at bruge hinandens styrker eller oplever vanskeligheder med at få løst opgaverne sammen med kollegerne og medarbejderne på arbejdspladsen.

På denne side finder du en kort tegnet film, der fortæller om fem typiske udfordringer og fem veje frem i TRIO-samarbejdet.

Du finder også materialet 'TRIO – få samarbejdet på sporet', der uddyber filmens pointer og giver værktøjer til at afstemme forventninger til det uformelle samarbejde, at bruge hinandens styrker og måder at inddrage resten af arbejdspladsen.

Hent materialet TRIO – få samarbejdet på sporet her


Senest revideret den 17. august 2020