Trivsel på uddannelsesinstitutioner

De to nye redskaber, "Klassens time" og "Trivsel i fællesskab" supplerer hinanden, men bruges hver for sig. Herunder finder du, udover redskaberne, en film, der favner begge redskaber, et program til udprint for selve interventionen, en PowerPoint præsentation samt en quiz.

De to nye redskaber er en form for to-i-én redskaber. som er tænkt til at supplere hinanden, men også kan bruges hver for sig. De to redskaber har begge tilhørende PowerPoints samt programmer for interventionerne. Læs mere og download redskaber og tilhørende materialer på deres individuelle materialesider: 

BFA Velfærd og Offentlig administration har også udgivet ”Tæt på mistrivsel”