Del: - -

Handl konstruktivt, når arbejdet vækker stærke eller ubehagelige følelser

Dette værktøj hjælper jer til at ændre jeres følelser i svære situationer. I skal arbejde med at se sammenhænge mellem følelser, tanker, krop og handling, som kan føre til mere konstruktiv handling, når man oplever stærke eller ubehagelige følelser på arbejdet.

Praktisk info

Brugssituation: Til jer som vil arbejde med følelser i svære situationer

Tovholdere: Arbejdsmiljøgruppen.

Målgruppe: Medarbejdere.

Forberedelsestid: 15 min.

Arbejdstid: 45 min.

Hav fokus på:

  • Konkrete situationer, der har vakt svære følelser hos dig.
  • Hvordan svære følelser påvirker tanker, adfærd og krop.
     Vil du arbejde med andet og mere for at styrke jeres arbejdsfællesskab, så se publikationen "Kollektive og individuelle redskaber".

Gode anledninger til at bruge værktøjerne

  • Når I vil sætte større fokus på høje følelsesmæssige krav i arbejdet.
  • Hvis I oplever konflikter på arbejdet.
  • Til jer, der arbejder med mennesker og skal sætte sig ind i, at rumme eller håndtere menneskers tænkning, følelser eller adfærd.
  • Til jer, der arbejder med mennesker og skal håndtere eller skjule egne tanker eller følelser.
  • Til jer, der arbejder med mennesker og skal tilpasse kommunikation eller adfærd til de mennesker, I arbejder med.

Senest revideret den 10. januar 2024