Del: - -

Byt perspektiv for at forstå andres handlinger

Her får I metoder til at sætte jer i andres sted. Dermed kan I undgå at blive dømmende eller negativt vurderende. I skal tænke på konkrete situationer, hvor I har haft svære eller ubehagelige følelser og reflektere over dem individuelt og i fællesskab.

Praktisk info

Brugssituation: Til jer som kommer ud for hændelser, hvor andre påvirker jeres følelser negativt.

Tovholdere: Arbejdsmiljøgruppen.

Målgruppe: Medarbejdere.

Forberedelsestid: 15 min.

Arbejdstid: 1 time.

Det kan hjælpe jer til at:

  • Reflektere over egne handlinger
  • Reflektere over, hvad der kan begrunde andre personers handlinger.
     Vil du arbejde med andet og mere for at styrke jeres arbejdsfællesskab, så se publikationen "Kollektive og individuelle redskaber".

Gode anledninger til at bruge værktøjerne

  • Når I vil sætte større fokus på høje følelsesmæssige krav i arbejdet.
  • Hvis I oplever konflikter på arbejdet.
  • Til jer, der arbejder med mennesker og skal sætte sig ind i, at rumme eller håndtere menneskers tænkning, følelser eller adfærd.
  • Til jer, der arbejder med mennesker og skal håndtere eller skjule egne tanker eller følelser.
  • Til jer, der arbejder med mennesker og skal tilpasse kommunikation eller adfærd til de mennesker, I arbejder med.

Senest revideret den 10. januar 2024